Tišliar, Pavol

Varianty jmen:

Tišliar, Pavol (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 8 z celkového počtu 8.

Článek
Tišliar, Pavol. Current possibilities of museology education in Slovakia. Museologica Brunensia. 2019, roč. 8, č. 1, s. 13–17.

Článek
Kačírek, Ľuboš; Tišliar, Pavol. Desať rokov súčasného interného štúdia muzeológie a kultúrneho dedičstva v Bratislave. Museologica Brunensia. 2016, roč. 5, č. 1, s. 68–69.

Článek
Kačírek, Ľuboš; Tišliar, Pavol. Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy. Museologica Brunensia. 2013, roč. 2, č. 2 (Jaro 2013), s. 38–39.

Článek
Kačírek, Ľuboš; Tišliar, Pavol. Múzejné exkurzie vo vyučovaní: minulosť a súčasný stav na Slovensku. Museologica Brunensia. 2013, roč. 2, č. 3 (Podzim 2013), s. 10–15.

Článek
Kačírek, Ľuboš; Tišliar, Pavol. Múzejné výstavníctvo na Slovensku v súčasnosti. Museologica Brunensia. 2015, roč. 4, č. 2, s. 42–47.

Článek
Kačírek, Ľuboš; Tišliar, Pavol. Slovenské múzejníctvo v medzivojnovom období, možnosti a východiská rozvoja. Museologica Brunensia. 2020, roč. 9, č. 1, s. 4–14.

Článek
Tišliar, Pavol. The relationship between Slovak museums and heritage authorities in the 19th and early 20th centuries. Museologica Brunensia. 2023, roč. 12, č. 1, s. 2–15.

Článek
Kirsch, Otakar; Tišliar, Pavol. Úvodní slovo. Museologica Brunensia. 2020, roč. 9, č. 1, s. 2–3.