Trávníček, Jiří

Varianty jmen:

Trávníček, Jiří (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 10 z celkového počtu 10.

Článek
Trávníček, Jiří. [Krausová, Nora. Význam tvaru - tvar významu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1987, roč. 36, č. D34, s. 117–119.

Článek
Trávníček, Jiří. Lexikon literárněteoretických děl. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, roč. 46, č. D44, s. 166–168.

Článek
Trávníček, Jiří. [Miko, František. Verš v recepcii poézie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 147–149.

Článek
Trávníček, Jiří. Nečtenář. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. 29–36.

Článek
Trávníček, Jiří. [Pešat, Zdeněk. Dialogy s poezií]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1987, roč. 36, č. D34, s. 121–123.

Článek
Trávníček, Jiří. Sedmdesátiny Zdeňka Kožmína. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, roč. 44, č. D42, s. 125–128.

Článek
Trávníček, Jiří. Suchomeliana. Bohemica litteraria. 2018, roč. 21, č. 1, s. 15–17.

Článek
Trávníček, Jiří. "Ticho" Jana Skácela : sémantická klasifikace básníkova klíčového slova : dr. Milanu Suchomelovi k šedesátinám. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 71–81.

Článek
Trávníček, Jiří. Tři podoby jednoho chasidského příběhu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, roč. 49, č. V3, s. 65–67.

Článek
Trávníček, Jiří. Vypravěč - vyprávění - text. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1998, roč. 47, č. V1, s. 85–87.