Vacek, Jiří

Varianty jmen:

Vacek, Jiří (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 5 z celkového počtu 5.

Článek
Vacek, Jiří. [Rusko-český lingvodidaktický slovník]. Opera Slavica. 1993, roč. 3, č. 2, s. 58–59.

Článek
Vacek, Jiří. [Митрохина, Б.И. и кол. Русский язык для научных работников-иностранцев]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, roč. 36, č. A35, s. 138–139.

Článek
Vacek, Jiří. [Новое в русской лексике: словарные материалы - 79. Под редакцией Н.З. Котеловой]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, roč. 34, č. A33, s. 161–162.

Článek
Vacek, Jiří. Русские названия лиц с суффиксами -щик/-чик, -льщик и их чешские эквиваленты. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, roč. 41, č. A40, s. 117–134.

Článek
Vacek, Jiří. [Смольская, Аделаида Константиновна; Митев, Дамян Петков. Русское словообразование: имена]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1984, roč. 33, č. A32, s. 117–119.