Общее и специфическое в cловообразовании названий лиц с суффиксом -тель в русском и чешском языках

Název: Общее и специфическое в cловообразовании названий лиц с суффиксом -тель в русском и чешском языках
Transliterovaný název
Obščeje i specifičeskoje v slovoobrazovanii nazvanij lic s suffiksom -tel' v russkom i češskom jazykach
Variantní název:
  • Činitelská jména s příponou -tel' v ruštině a jejich české ekvivalenty
Autor: Vacek, Jiří
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. [47]-52
Rozsah
[47]-52
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.