Общее и специфическое в cловообразовании названий лиц с суффиксом -тель в русском и чешском языках

Title: Общее и специфическое в cловообразовании названий лиц с суффиксом -тель в русском и чешском языках
Transliterated title
Obščeje i specifičeskoje v slovoobrazovanii nazvanij lic s suffiksom -tel' v russkom i češskom jazykach
Variant title:
  • Činitelská jména s příponou -tel' v ruštině a jejich české ekvivalenty
Author: Vacek, Jiří
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. A37-38, pp. [47]-52
Extent
[47]-52
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.