Vašek, Antonín

Varianty jmen:

Vašek, Antonín (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 17 z celkového počtu 17.

Kapitola
Vašek, Antonín. Anima candida. In: Jan Firbas ve vzpomínkách. 2003, s. 75–76.

Článek
Vašek, Antonín. In memoriam Emila Petrovice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 164–167.

Článek
Vašek, Antonín. K cyrilometodějskému odkazu naší současné škole. Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 201–232.

Článek
Chloupek, Jan; Králík, Stanislav; Lamprecht, Arnošt; Skulina, Josef; Šlosar, Dušan; Vašek, Antonín. K diferenciaci moravskoslovenských nářečí a k jejich vztahu k českému národnímu jazyku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1954, roč. 3, č. A2, s. 18–31.

Článek
Vašek, Antonín. K vývojovým tendencím v dnešní češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, roč. 12, č. A11, s. 29–41.

Článek
Vašek, Antonín. La colonisation et la langue. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 47–58.

Článek
Vašek, Antonín. Linguistic interference in communication : to professor Demetrius John Georgacas. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1991, roč. 40, č. A39, s. 63–81.

Článek
Vašek, Antonín. O jednom typu maďarské jazykové maintenance. Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 1, s. 21–39.

Článek
Vašek, Antonín. On language acculturation in American Czechs. Brno studies in English. 1996, roč. 22, č. 1, s. 71–87.

Článek
Vašek, Antonín. On language shift and language switch in isolated languages. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1983, roč. 32, č. A31, s. 15–23.

Článek
Vašek, Antonín. Přípravy karpatského jazykového atlasu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1976, roč. 25, č. A24, s. 111–117.

Kapitola
Vašek, Antonín. Příspěvek k otázce tzv. přičlenění v místních nářečích : (na vlastním nářečním materiálu ze severovýchodní Moravy). In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, s. 352–356.

Článek
Vašek, Antonín. Soupis prací akademika Františka Trávníčka za léta 1958-1962. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 231–234.

Článek
Vašek, Antonín. Významný krok vpřed v řešení valašské otázky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 181–190.

Článek
Vašek, Antonín. Za Stojko Stojkovem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 233–234.

Článek
Vašek, Antonín. Z kontaktové lingvistiky v jihovýchodní Evropě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1973, roč. 22, č. A21, s. 79–94.