Příspěvek k otázce tzv. přičlenění v místních nářečích : (na vlastním nářečním materiálu ze severovýchodní Moravy)

Název: Příspěvek k otázce tzv. přičlenění v místních nářečích : (na vlastním nářečním materiálu ze severovýchodní Moravy)
Zdrojový dokument: Vašek, Antonín. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 352-356
Rozsah
352-356
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence