Příspěvek k otázce tzv. přičlenění v místních nářečích : (na vlastním nářečním materiálu ze severovýchodní Moravy)

Title: Příspěvek k otázce tzv. přičlenění v místních nářečích : (na vlastním nářečním materiálu ze severovýchodní Moravy)
Source document: Vašek, Antonín. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 352-356
Extent
352-356
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license