Zahrádka, Jiří

Varianty jmen:

Zahrádka, Jiří (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 14 z celkového počtu 14.

Článek
Zahrádka, Jiří. Henry Cowell a Brno : příspěvek k brněnským meziválečným kontaktům s představiteli světové avantgardy. Musicologica Brunensia. 2009, roč. 44, č. 1-2, s. 217–223.

Článek
Zahrádka, Jiří. Janáčkova organizační činnost v Družstvu Národního divadla v Brně. Musicologica Brunensia. 2013, roč. 48, č. 1, s. 139–144.

Článek
Zahrádka, Jiří. Janáčkova trnitá cesta k založení brněnské konzervatoře a jejímu zestátnění. Musicologica Brunensia. 2018, roč. 53, č. 1, s. 159–196.

Článek
Zahrádka, Jiří. Janáčkovo setkávání s operou před otevřením divadla na Veveří ulici v roce 1884. Musicologica Brunensia. 2011, roč. 46, č. 1-2, s. 153–158.

Článek
Zahrádka, Jiří. John Tyrrell – výjimečný janáčkovský životopisec a editor. Musicologica Brunensia. 2019, roč. 54, č. 1, s. 7–13.

Článek
Zahrádka, Jiří. Ke genezi a premiéře Janáčkovy Glagolské mše. Musicologica Brunensia. 2010, roč. 45, č. 1-2, s. 263–280.

Článek
Zahrádka, Jiří. Ke genezi Janáčkova smyčcového kvartetu "Listy důvěrné". Musicologica Brunensia. 2012, roč. 47, č. 2, s. 95–106.

Článek
Zahrádka, Jiří. Matěj Brouček a Max Brod : několik poznámek ke vztahu Maxe Broda k Janáčkově nejrozsáhlejší hudebnědramatické kompozici. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2003-2005, roč. 52-54, č. H38-40, s. 315–323.

Článek
Zahrádka, Jiří. Několik poznámek k instrumentačním zvláštnostem Janáčkovy opery Výlety páně Broučkovy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 243–248.

Článek
Zahrádka, Jiří. Osud, dílo v mnohém zlomové. Musicologica Brunensia. 2013, roč. 48, č. 2, s. 155–190.

Článek
Zahrádka, Jiří. Tajemství Janáčkova klavírního cyklu Jarní píseň : (co ukrývala skladatelova korespondence). Musicologica Brunensia. 2016, roč. 51, č. 2, s. 227–235.

Článek
Zahrádka, Jiří. Utajená skladba Janáčkova politického vzdoru : ke genezi a recepci "slovanské rapsodie" Taras Bulba. Musicologica Brunensia. 2017, roč. 52, č. 2, s. 169–185.

Článek
Zahrádka, Jiří. Výlety páně Broučkovy – vývoj dramaturgické koncepce opery. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2007-2008, roč. 56-57, č. H42-43, s. 53–58.

Článek
Drozd, David; Spurná, Helena; Bártová, Jindřiška; Flašar, Martin; Drábek, Pavel; Zahrádka, Jiří; Částková, Patricie; Kovaříková, Hana; Hložková, Hana. Zich's Guilt – reactions to the concert performance of extracts. Theatralia. 2018, roč. 21, č. 2, s. 223–235.