Zahrádka, Jiří

Name variants:

Zahrádka, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 14 of 14.

Article
Zahrádka, Jiří. Henry Cowell a Brno : příspěvek k brněnským meziválečným kontaktům s představiteli světové avantgardy. Musicologica Brunensia. 2009, vol. 44, iss. 1-2, pp. 217–223.

Article
Zahrádka, Jiří. Janáčkova organizační činnost v Družstvu Národního divadla v Brně. Musicologica Brunensia. 2013, vol. 48, iss. 1, pp. 139–144.

Article
Zahrádka, Jiří. Janáčkova trnitá cesta k založení brněnské konzervatoře a jejímu zestátnění. Musicologica Brunensia. 2018, vol. 53, iss. 1, pp. 159–196.

Article
Zahrádka, Jiří. Janáčkovo setkávání s operou před otevřením divadla na Veveří ulici v roce 1884. Musicologica Brunensia. 2011, vol. 46, iss. 1-2, pp. 153–158.

Article
Zahrádka, Jiří. John Tyrrell – výjimečný janáčkovský životopisec a editor. Musicologica Brunensia. 2019, vol. 54, iss. 1, pp. 7–13.

Article
Zahrádka, Jiří. Ke genezi a premiéře Janáčkovy Glagolské mše. Musicologica Brunensia. 2010, vol. 45, iss. 1-2, pp. 263–280.

Article
Zahrádka, Jiří. Ke genezi Janáčkova smyčcového kvartetu "Listy důvěrné". Musicologica Brunensia. 2012, vol. 47, iss. 2, pp. 95–106.

Article
Zahrádka, Jiří. Matěj Brouček a Max Brod : několik poznámek ke vztahu Maxe Broda k Janáčkově nejrozsáhlejší hudebnědramatické kompozici. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 20032005, vol. 52-54, iss. H38-40, pp. 315–323.

Article
Zahrádka, Jiří. Několik poznámek k instrumentačním zvláštnostem Janáčkovy opery Výlety páně Broučkovy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 243–248.

Article
Zahrádka, Jiří. Osud, dílo v mnohém zlomové. Musicologica Brunensia. 2013, vol. 48, iss. 2, pp. 155–190.

Article
Zahrádka, Jiří. Tajemství Janáčkova klavírního cyklu Jarní píseň : (co ukrývala skladatelova korespondence). Musicologica Brunensia. 2016, vol. 51, iss. 2, pp. 227–235.

Article
Zahrádka, Jiří. Utajená skladba Janáčkova politického vzdoru : ke genezi a recepci "slovanské rapsodie" Taras Bulba. Musicologica Brunensia. 2017, vol. 52, iss. 2, pp. 169–185.

Article
Zahrádka, Jiří. Výlety páně Broučkovy – vývoj dramaturgické koncepce opery. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 20072008, vol. 56-57, iss. H42-43, pp. 53–58.

Article
Drozd, David; Spurná, Helena; Bártová, Jindřiška; Flašar, Martin; Drábek, Pavel; Zahrádka, Jiří; Částková, Patricie; Kovaříková, Hana; Hložková, Hana. Zich's Guilt – reactions to the concert performance of extracts. Theatralia. 2018, vol. 21, iss. 2, pp. 223–235.