Zlatuška, Zdeněk

Varianty jmen:

Zlatuška, Zdeněk (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 36.

Článek
Zlatuška, Zdeněk. [Adcock, F.E. Roman political ideas and practice]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, roč. 12, č. E8, s. 157–158.

Článek
Zlatuška, Zdeněk. [Articles on antiquity in Festschriften: the ancient Near East, the Old Testament, Greece, Rome, Roman Law, Byzantium: an index compiled by Dorothy Rounds]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, roč. 14, č. E10, s. 388–389.

Článek
Zlatuška, Zdeněk. Atti del terzo Congresso internazionale di epigrafia greca e latina. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, roč. 10, č. E6, s. 289–290.

Článek
Češka, Josef; Zlatuška, Zdeněk. [Avdijev, Vsevolod Igorevič. Dějiny starověkého východu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 185–187.

Článek
Zlatuška, Zdeněk. [Barbieri, Guido. L'albo senatorio da Settimio Severo a Carino: (193-285)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1959, roč. 8, č. E4, s. 148.

Článek
Zlatuška, Zdeněk. [Bengtson, Hermann. Einführung in die alte Geschichte]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1959, roč. 8, č. E4, s. 146–147.

Článek
Zlatuška, Zdeněk. [Beševliev, Veselin (ed.). Izsledvanija v čest na akad. Dimităr Dečev po slučaj 80-godišninata mu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1962, roč. 11, č. E7, s. 129.

Článek
Zlatuška, Zdeněk. [Bömer, Franz. Untersuchungen über die Religion der Sklaven in Griechenland und Rom. I, Die wichtigsten Kulte und Religionen in Rom und im lateinischen Westen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1960, roč. 9, č. E5, s. 148.

Článek
Zlatuška, Zdeněk. [Borecký, Bořivoj et al. Antická kultura]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1962, roč. 11, č. E7, s. 111.

Článek
Zlatuška, Zdeněk. [Broughton, Thomas Robert Shannon. The magistrates of the Roman Republic]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1959, roč. 8, č. E4, s. 147–148.

Článek
Zlatuška, Zdeněk. [Cato, Marcus Porcius. O zemědělství. Přeložil, předmluvu napsal a vysvětlivky vypracoval Vojtěch Zamarovský]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1959, roč. 8, č. E4, s. 131–134.

Článek
Nechutová, Jana; Češka, Josef; Pelikán, Oldřich; Bartoněk, Antonín; Hartmann, Antonín; Zlatuška, Zdeněk. Congressus internationalis: Antiquitas Graeco-Romana ac tempora nostra (Brno, 12.-16.IV.1966). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 198–205.

Kapitola
Zlatuška, Zdeněk. Dominius als Anrede und Titel unter dem Prinzipat. In: Charisteria Francisco Novotný octogenario oblata. 1962, s. 147–150.

Článek
Zlatuška, Zdeněk. [Felletti Maj, Bianca Maria. Iconografia romana imperiale: da Severo Alessandro a M. Aurelio Carino (225-285 d. C.)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, roč. 10, č. E6, s. 301.

Článek
Pelikán, Jarmil; Večerka, Radoslav; Zlatuška, Zdeněk. Filologické příspěvky ve sborníku Karlovy university, věnovaném universitě Lomonosovově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, roč. 5, č. A4, s. 143–146.

Článek
Zlatuška, Zdeněk. [Florescu, Gr.; Florescu, R.; Diaconu, P. Capidava: Monografie arheologică]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1962, roč. 11, č. E7, s. 120.

Článek
Zlatuška, Zdeněk. Klasifikace a nájemné laurijských dolů ve IV. stol. př. n. l.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 135–139.

Článek
Zlatuška, Zdeněk. [Klíma, Josef. Zákony Chammurapiho]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, roč. 5, č. C3, s. 183.

Článek
Zlatuška, Zdeněk. Kritische Textbemerkung zu Carmen Einsidlense I. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, roč. 17, č. E13, s. 175–178.

Článek
Zlatuška, Zdeněk. [Kryvelev, Iosif Aronovič. Evangelické báje a jejich smysl. Přeložil Zdeněk Lahulek-Faltys]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1959, roč. 8, č. E4, s. 146.

Článek
Zlatuška, Zdeněk. [Lauffer, Siegfried. Die Bergwerkssklaven von Laureion I, II]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1959, roč. 8, č. E4, s. 147.

Článek
Zlatuška, Zdeněk. [Lexa, František. Veřejný život ve starověkém Egyptě, I., II.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, roč. 5, č. C3, s. 182–183.

Článek
Zlatuška, Zdeněk. Mezinárodní konference o vzniku polis a pádu římského imperia v Liblicích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, roč. 6, č. E2, s. 194.

Článek
Zlatuška, Zdeněk. [Mišulin, Aleksandr Vasil'jevič. Spartakus]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, roč. 4, č. C2, s. 132–134.

Kapitola
Zlatuška, Zdeněk. Moesia Inferior und portorium publicum Illyrici utrisque et ripae Thraciae. In: Mnema Vladimír Groh. 1964, s. 53–56.