1

Title: Opera Slavica
Rok: 2023
Ročník: 33
Číslo: 1
Název čísla
Literárněvědný sešit
Rok vydání
2023
ISSN
ISSN 1211-7676 (print)
ISSN 2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document Document
Літературно-музичні кореляції в ліриці Емми Андієвської | 5–15
Prosalova, Vìra
PDF PDF
Московский текст в романе Д. А. Глуховского «Текст» | 17–26
Košel'kova, Jevgenija Andrejevna
PDF PDF
Вплив історичного контексту на ідейно-естетичний зміст перекладу : (Михайло Лермонтов і Володимир Сосюра на відстані століття) | 27–35
Zvynjac'kovs'kyj, Volodymyr Janovyč
PDF PDF
Rozhledy – materiály
Title Document Document
Pohľady na život v krátkych prózach Dagmar Márie Anocovej pre dospelých | 37–44
Šenkár, Patrik
PDF PDF
Filozofující slavista | 45–48
Všetička, František
PDF PDF
Mytoložka | 49–51
Všetička, František
PDF PDF
Důsledný paradoxalista v Dostojevského Zápiscích z podzemí | 53–57
Dohnal, Josef
PDF PDF
Recenze
Title Document Document
Teraz je nám dobre, pretože sa nám dobre rozpráva | 59–64
Kesselová, Jana
PDF PDF
Polská kolektivní monografie o fenoménu ruské emigrace | 65–70
Danielová, Anna
PDF PDF
Spomienky – zdroj literárnovedného uvažovania | 70–74
Roman, Michal
PDF PDF
Изучение антропологического аспекта поэтики Л. Улицкой | 75–77
Dmitrijeva, Julija Aleksejevna
PDF PDF
Lužičtí Srbové a převrat roku 1989 | 78–80
Peršín, Kryštof
PDF PDF
Krymská mozaika | 81–85
Dohnal, Josef
PDF PDF