Vyhledávání

Zobrazují se záznamy 1 - 30 z celkového počtu 38432

Číslo
Sacra, 2003, vol. 1, issue 0.

Článek
Kirschner, Thomas. ... "zu gerechterer Beurteilung der Verachteten" : das Bild der Ostjuden im Werk von Karl Emil Franzos am Beispiel seines Romanes Der Pojaz. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2003, roč. 17, č. 1, s. 203–229.

Kapitola
Horyna, Břetislav. ... a etapy vývoje. In: Horyna, Břetislav. Počátky filosofické antropologie. 1999, s. 7–16.

Článek
Studeničová, Hana. ... einem ersamen Rath verehrt : über Widmungen der Musikalien an mährische Städte ca. 1560–1620. Musicologica Brunensia. 2020, roč. 55, č. 1, s. 15–37.

Článek
Voldřichová Beránková, Eva. « Identités mosaïques », écritures d'immigration : le phénomène des écrivains juifs de Montréal. Études romanes de Brno. 2017, roč. 38, č. 1, s. 35–43.

Článek
Sepsi, Enikő, Mihali, Felicia. « J'ai quitté la Roumanie en l'année 2000… » : entretien avec Felicia Mihali. The Central European journal of Canadian studies. 2022, roč. 17, č. [1], s. 7–16.

Článek
Hlubek, Lukáš. Kolekce raně novověkých kachlů z areálu kláštera Hradisko (okres Olomouc) . Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 1, s. 323–345.

Kapitola
Kunešová, Mariana. « La délicieuse logique » : vers l'absurde en tant que catégorie de théâtre. In: Kunešová, Mariana. L'absurde dans le théâtre Dada et présurréaliste français. 2016, s. 31–78.

Kapitola
Kunešová, Mariana. « La discussion devient un immense théâtre » : études. In: Kunešová, Mariana. L'absurde dans le théâtre Dada et présurréaliste français. 2016, s. 79–231.

Článek

Článek
Kopřiva, Roman. ... und dann noch ein ganz unsinniges Thema gewählt ... : zur tschechischen Übersetzung von H. v. Hofmannsthals Schrifttumsrede : Durchblicke. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2008, roč. 22, č. 1, s. 101–122.

Článek
Kroupa, Jiří. "... Alle Heüser als ain Corpus gedachtes unsers Fürstenthums ganz steiff beysamben verbleiben" : dietrichsteinské paláce v českých zemích v 17. a 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1998, roč. 47, č. F42, s. 27–49.

Kapitola
Káša, Peter. "... i já jsem proti rozdvojení literatury, ale..." : česko-slovenské otázky v korešpondencii P.J. Šafárika (do roku 1833). In: Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. 2011, s. 189–196.

Článek
Slavíček, Lubomír. "... mit guten allegorischen Gedanken" : k ikonografii dvou kreseb Josefa Winterhaldera ml.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2002, roč. 51, č. F46, s. 77–90.

Článek
Slavíček, Lubomír. "... und ist die grösste und kostbarste Gallerie in Mähren" : das Inventar der liechtensteinischen Gemäldegalerie auf dem Schloss in Frischau. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2007, roč. 56, č. F51, s. 127–163.

Kapitola
Němec, Jiří. "... ve službě národu a vědě"?. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, s. 185–231.

Článek
Maňas, Vladimír. "... viell fürsten halten ein Musica" : Musik und Musiker am Hofe der Fürsten von Liechtenstein im 17. Jahrhundert. Studia historica Brunensia. 2017, roč. 64, č. 1, s. 189–215.

Článek
Gáfrik, Róbert. "... Z Indie, té staré Slavů matky..." : hľadanie pôvodu Slovanov v diele Jána Kollára. Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. 73–82.

Kapitola
Gyöngyösi, Mária. "... к иным горизонтам летим" : Коневской и Ницше. In: Moderna - avantgarda - postmoderna. 2003, s. 115–123.

Článek
Kudělka, Zdeněk. "50 Jahre Bauhaus" in Stuttgart. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1969, roč. 18, č. F13, s. 97–100.

Článek

Kapitola
Horák, Petr. "A la recherche du sens caché...". In: Bratislavské přednášky. 2002, s. 85–98.

Článek
Horák, Petr. "A la recherche du sens caché...". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1997, roč. 46, č. B44, s. 9–19.

Článek
Kouřilová, Iva, Študent, Miloslav. "...a styl jiných komponistů je jako pojídání makarónů." : Bellerofonte Castaldi a jeho oslavná báseň na Claudia Monteverdiho. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, roč. 55, č. H41, s. 217–224.

Článek
Kubart, Tomáš. "A teď jste všechno zkazili!" : CampQ. Theatralia. 2019, roč. 22, č. 2, s. 267–269.

Článek
Rawson, Robert G.. "Ab unisonis" - musical textures and genres and the echoes of paraliturgical practices. Musicologica Brunensia. 2012, roč. 47, č. 1, s. 25–34.

Článek
Croci, Chiara. "Abbreviated" depictions? : questions on the earliest Christian images. Convivium. 2022, roč. 9, č. Supplementum 2, s. 60–77.