Názvy

Zobrazují se záznamy 31 - 40 z celkového počtu 36001

Kapitola
Doctorow, Cory. #11. In: Drápela, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe. 2014

Kapitola
Doctorow, Cory. #12. In: Drápela, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe. 2014

Článek
Nekuda, Rostislav. 12. seminář industriální archeologie. Archaeologia historica. 1991

Článek
Pospíšil, Ivo. 13. kongres slavistů v Lublani: na křižovatce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004

Článek
Měchurová, Zdeňka. 13. seminář industriální archeologie v Brně. Archaeologia historica. 1992

Článek
Kováčová, Dominika. 14th ESSE Conference 29 August – 2 September, 2018, Brno, Czech Republic. Theory and Practice in English Studies. 2019

Článek

Článek
Toncrová, Šárka. 150 let od prvního Slovanského sjezdu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 1999

Článek
Štěpánková, Olga. [1921: vzpomínky na vznik KSČ]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963

Kapitola
Mikulášek, Miroslav. (1925-1928). In: Mikulášek, Miroslav. Пути развития советской комедии 1925-1934 годов. 1962