Názvy

Zobrazují se záznamy 31 - 40 z celkového počtu 36616

Článek
Celhoffer, Martin. √2 ≠ a : b jako problém tonality. Musicologica Brunensia. 2010, roč. 45, č. 1-2, s. 69–76.

Článek
Plaček, Miroslav. 2. Castrum Bene — kolloquium. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 388–389.

Článek
Bartoněk, Antonín. 2° colloquio internazionale di studi minoico-micenei, Pavia, 1.-5.IX.1958. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, roč. 10, č. E6, s. 288–289.

Článek
Nekuda, Vladimír. 20. konference pracovní skupiny pro výzkum vývoje osídlení ve střední Evropě. Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 463.

Článek
Lamprecht, Arnošt. 20 let Sborníku prací Filosofické fakulty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 5–7.

Článek
Vișan, Nadina, Protopopescu, Daria. 200 years of Romanian Hamlet retlanslation : ghosts of the source text?. Theory and Practice in English Studies. 2022, roč. 11, č. 1, s. 123–140.

Článek
Lalić, Jan. 2015 Summer Seminar on Nationalism, Religion and Violence. Neograeca Bohemica. 2015, roč. 15, č. [1], s. 120–122.

Článek
Kopecká, Barbora. 2017 second Open Round Table of Museology in Graz. Museologica Brunensia. 2018, roč. 7, č. 2, s. 70–71.

Článek
Doležán, Libor. 21. sborník Obdobja je věnován slovinskému románu. Opera Slavica. 2004, roč. 14, č. 3, s. 66–68.