Názvy

Zobrazují se záznamy 11 - 20 z celkového počtu 36001

Článek
Slavíček, Lubomír. "... mit guten allegorischen Gedanken" : k ikonografii dvou kreseb Josefa Winterhaldera ml.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2002

Článek
Slavíček, Lubomír. "... und ist die grösste und kostbarste Gallerie in Mähren" : das Inventar der liechtensteinischen Gemäldegalerie auf dem Schloss in Frischau. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2007

Kapitola
Němec, Jiří. "... ve službě národu a vědě"?. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017

Článek
Celhoffer, Martin. √2 ≠ a : b jako problém tonality. Musicologica Brunensia. 2010