Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická 2001, vol. 49. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 15 of 15

Article
Vašina, Lubomír. Biologické aspekty fenoménu lidská psychika. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, vol. 49, iss. P5, pp. 35–39.

Article
Blížkovská, Jaroslava. "Sdělená bolest - poloviční bolest?" : sociální sdílení emocí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, vol. 49, iss. P5, pp. 49–54.

Article
Stránská, Zdenka, Blažková, Helena. Motivace žáků k učení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, vol. 49, iss. P5, pp. 7–25.

Article
Front matter. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, vol. 49, iss. P5, pp. .

Article
Dan, Jiří. Národní lokalizace testu WISC-III uk: variabilita výkonů v testu v závislosti na délce praxe administrujícího psychologa : příspěvek k ověření objektivity testu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, vol. 49, iss. P5, pp. 87–94.

Article
Obsah - Contents. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, vol. 49, iss. P5, pp. 105.

Article
Štěpánek, David, Petříková, Jana. Sebevražda - příznak krize. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, vol. 49, iss. P5, pp. 55–65.

Article
Back matter. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, vol. 49, iss. P5, pp. .

Article
Tyrlík, Mojmír, Macek, Petr, Mazurová, Petra. Souvislost mezi pojímáním dobra a zla a kauzální atribucí u adolescentů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, vol. 49, iss. P5, pp. 41–48.

Article
Svoboda, Mojmír. Redakční úvod - editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, vol. 49, iss. P5, pp. 5.

Article
Svoboda, Mojmír. Imaginativní metody v psychoterapii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, vol. 49, iss. P5, pp. 27–34.

Article
Petříková, Jana. Postoj majoritní společnosti ke sluchově postiženým a jeho odraz v terminologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, vol. 49, iss. P5, pp. 73–85.

Article
Valášková, Kamila. Umělecká činnost jako prostředek zlepšení kvality života duševně nemocných. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, vol. 49, iss. P5, pp. 67–72.

Article
Stránský, Zdeněk. Význam a úloha psychologických služeb v Armádě České republiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, vol. 49, iss. P5, pp. 95–103.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická, 2001, vol. 49, issue P5.