Advanced search

Searching in title Sacra 2019, vol. 17. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 22 of 22

Article
Menšíková, Tereza. [Úvodník]. Sacra. 2019, vol. 17, iss. 2, pp. 5.

Article
Front matter. Sacra. 2019, vol. 17, iss. 2, pp. .

Article
Menšíková, Tereza. Zpráva z 18th International conference on Maharashtra. Sacra. 2019, vol. 17, iss. 2, pp. 41–43.

Article
Obsah - Contents. Sacra. 2019, vol. 17, iss. 1, pp. 3–4.

Article
Marša, Vít. Výběr z nově vydaných titulů. Sacra. 2019, vol. 17, iss. 1, pp. 57–60.

Article
Hodes, Aleš. Srovnání pojetí eucharistie v díle Jana Viklefa De Eucharistia a Jana Husa De corpore Christi. Sacra. 2019, vol. 17, iss. 1, pp. 17–29.

Article
Král, Jan, Marša, Vít, Zbíral, David. Rozhovor s Davidem Zbíralem. Sacra. 2019, vol. 17, iss. 1, pp. 42–47.

Article
Král, Jan, Marša, Vít. Úvodník. Sacra. 2019, vol. 17, iss. 1, pp. 5–6.

Article
Front matter. Sacra. 2019, vol. 17, iss. 1, pp. .

Article
Král, Jan. [Hornbeck II, J. Patrick; Bose, Mishtoon; Somerset, Fiona. A Companion to Lollardy]. Sacra. 2019, vol. 17, iss. 1, pp. 48–51.

Article
Maryšková, Kristýna. Zkoumání vlivu luteránství na utrakvismus na příkladu Hromničních článků. Sacra. 2019, vol. 17, iss. 1, pp. 30–41.

Article
Obsah - Contents. Sacra. 2019, vol. 17, iss. 2, pp. 3–4.

Article
Nenadalová, Jana. Spiritualita Colina H. van Eeckhouta a Church of Ra : dualita a bolest. Sacra. 2019, vol. 17, iss. 2, pp. 6–22.

Article
Menšíková, Tereza. Výběr z nově vydaných titulů. Sacra. 2019, vol. 17, iss. 2, pp. 47–51.

Article
Puchovský, Michal. Doctoral conference: Sacred Locations : Spaces and Bodies in Religion. Sacra. 2019, vol. 17, iss. 2, pp. 44–46.

Article
Bečka, Hynek. Vánoce mezi komercí a rodinou. Sacra. 2019, vol. 17, iss. 2, pp. 23–30.

Article
Šrajer, Petr. Zpráva o konferenci Metal, okultura, umění. Sacra. 2019, vol. 17, iss. 2, pp. 38–40.

Issue
Sacra, 2019, vol. 17, issue 2.

Issue
Sacra, 2019, vol. 17, issue 1.