Advanced search

Searching in title Slavistika a balkanistika : Ivan Dorovský. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 12 of 12

Chapter
Pospíšil, Ivo. Místo úvodu: slavista, balkanista a komparatista Ivan Dorovský. In: Slavistika a balkanistika : Ivan Dorovský. 2001, pp. 3–6.

Chapter
Havlíková, Lubomíra. Balkanistická studia a počátky české byzantologie. In: Slavistika a balkanistika : Ivan Dorovský. 2001, pp. 13–18.

Chapter
Koprda, Pavol. Balkán a Mediterán a historiografia medziliterárnosti : (k životnému jubileu Ivana Dorovského). In: Slavistika a balkanistika : Ivan Dorovský. 2001, pp. 91–105.

Chapter
Štěpánek, Václav. Kosovo od autonomie k protektorátu : nástin vývoje kosovské otázky od zrušení autonomie po počátek vojenských akcí NATO. In: Slavistika a balkanistika : Ivan Dorovský. 2001, pp. 71–89.

Chapter
Dorovská, Dagmar. Literární činnost Makedonců v Československu (v České republice). In: Slavistika a balkanistika : Ivan Dorovský. 2001, pp. 117–123.

Chapter
Černý, Marcel. Athos českýma očima v moderní době. In: Slavistika a balkanistika : Ivan Dorovský. 2001, pp. 19–47.

Chapter
Kšicová, Danuše. Balmontova koncepce slovanské duše. In: Slavistika a balkanistika : Ivan Dorovský. 2001, pp. 55–62.

Chapter
Wollman, Slavomír. Kde začíná Balkán?. In: Slavistika a balkanistika : Ivan Dorovský. 2001, pp. 9–12.

Chapter
Pánek, Jaroslav. Vklad Ivana Dorovského do nové formulace česko-jihoslovanských vztahů na sklonku 20. století. In: Slavistika a balkanistika : Ivan Dorovský. 2001, pp. 107–116.

Chapter
Dorovský, Ivan. Recepce díla Alexandra Sergejeviče Puškina na Balkáně. In: Slavistika a balkanistika : Ivan Dorovský. 2001, pp. 125–160.

Chapter
Pospíšil, Ivo. Úskalí "nové komparatistiky", inovace, skepse a odvrácená tvář literárněvědných metod. In: Slavistika a balkanistika : Ivan Dorovský. 2001, pp. 49–54.