Advanced search

Searching in title Slavica litteraria 2014, vol. 17, iss. 2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 17 of 17

Article
Barányiová, Magdaléna, Gulišová, Veronika, Machalková, Lucia. Medzinárodná konferencia Česká literatúra a film. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 2, pp. 104–106.

Article
Jež, Andraž. Stanko Vraz a Češi. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 2, pp. 39–49.

Article
Gorczyca, Wojciech. Ukraina i "peryferyjny" kontekst środkowoeuropejskiej Polski. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 2, pp. 59–72.

Article
Pospíšil, Ivo. Rozporný, ale užitečný výbor z Karla Krejčího a pokus o deskripci jeho života a díla. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 2, pp. 89–92.

Article
Paučová, Lenka. Myšlenkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 2, pp. 98–101.

Article
Hornová, Monika. Lexikon polské středověké literatury. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 2, pp. 94–96.

Article
Pospíšil, Ivo. Opožděná vzpomínka na dva české slavisty. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 2, pp. 87–88.

Article
Žemberová, Viera. Anasoft Litera a jubilujúca Jaroslava Blažková. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 2, pp. 83–85.

Article
Paučová, Lenka. Český průvodce světem literární genologie. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 2, pp. 92–94.

Article
Koron, Alenka. Krajnski komedijanti jako součást procesu kanonizace obrozenců v slovinské kultuře. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 2, pp. 15–24.

Article
Zelenka, Miloš. Polská konference o slovanských literaturách. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 2, pp. 106–108.

Article
Škulj, Jola. Rozpory národního obrození: modernost 19. století a nacionalismy. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 2, pp. 3–13.

Article
Vidmar, Luka. Tři fáze vztahů mezi Jernejem Kopitarem a Čechy. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 2, pp. 25–37.

Article
Zelenková, Anna. Medzinárodná konferencia o A.A. Šachmatovovi (Sankt Peterburg 2014). Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 2, pp. 103–104.

Article
Kursakova, Jekaterina Igorevna. У истоков поэзии Эмиля Болеслава Лукача. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 2, pp. 73–81.

Article
Pospíšil, Ivo. Originální slovakistická edice a studie. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 2, pp. 96–98.

Article
Maškova, Alla. Поэтика метатрилогии Станислава Ракуса. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 2, pp. 51–58.