Advanced search

Searching in title Studia historica Brunensia 2015, vol. 62, iss. 1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 36

Article
Marek, Jindřich. Traktátek De bellis a pojetí tělesného boje v postilách Jakoubka ze Stříbra. Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. 267–294.

Article
Boček, Pavel. Pravoslavný gosudar vší Rusi, Sofie Paleologovna a byzantské dědictví. Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. 361–371.

Article
Kvardová, Martina. Soubor figurálních a heraldických sepulkrálií z 16. a 17. století v kostele svaté Kunhuty v Hostěradicích. Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. 425–455.

Article
Mutlová, Petra. Mikuláše z Drážďan Sermo ad clerum 1416 (kritická edice). Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. 295–312.

Article
Havel, Dalibor, Mutlová, Petra, Nechutová, Jana, Stehlíková, Dana. Slovo úvodem. Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. 5–9.

Article
Skalický, Karel. Od Matěje z Janova k Heleně Krmíčkové. Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. 15–17.

Article
Uhlíř, Zdeněk. Ekonomické myšlení a počátky české reformace. Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. 181–199.

Article
Soukup, Pavel. K pramenům Husových Punkt: Jan Hus a Bernard Gui. Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. 235–247.

Article
Halama, Ota. Utrakvistická konfese z roku 1513. Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. 373–387.

Article
Jagošová, Anna. Consors, soror, filia, mater et ducissa : k vládní praxi žen po boku přemyslovských knížat (do roku 1197). Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. 73–103.

Article
Havel, Dalibor. K provenienci nejstaršího rukopisného zlomku knihovny Ústavu pomocných věd historických a archivnictví FF MU. Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. 61–71.

Article
Filip, Štěpán Martin. Principia et maiora Thomæ Aquinatis pronuntiata sancte teneantur : doporučování nauky sv. Tomáše Akvinského papežem sv. Piem X.. Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. 515–543.

Article
Grossmannová, Dagmar. Poklad z Bezuchova jako významný pramen pro moravské peněžní dějiny 13. století. Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. 115–133.

Article
Petr, Stanislav. Dva nové texty M. Maříka Rvačky z jeho působení na koncilu v Kostnici. Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. 201–225.

Article
Soupis prací Heleny Krmíčkové. Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. 19–22.

Article
Zachová, Irena. 245. výročí narození gubernátora Moravy a Slezska Antonína Bedřicha Mitrovského (*1770 Brno – †1842 Vídeň). Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. 481–492.

Article
Pleskalová, Jana. Význam CDB pro hlubší poznání staré češtiny. Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. 25–32.

Article
Obsah - Contents - Inhalt - Содержание. Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. 545–547.

Article
Nechutová, Jana. Notae de pace v pražském univerzitním kodexu IV G 6. Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. 227–233.

Article
Plevová, Marie. Farářské zkoušky v brněnské diecézi se zaměřením na jejich formování do poloviny 19. století. Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. 471–479.

Article
Back matter. Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. .

Article
Mazalová, Lucie. Neb čert čertu oka nevykline : příspěvek ke srovnání Husovy eschatologie v kázáních ad populum a kázáních ad clerum. Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. 249–266.