Advanced search

Searching in title Studia historica Brunensia 2017, vol. 64, iss. 2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 10 of 10

Article
Scholz, Milan. Hledání Nové Evropy v textech T. G. Masaryka a Romana Dmowského : komparativní pohled. Studia historica Brunensia. 2017, vol. 64, iss. 2, pp. 89–110.

Article
Hálek, Jan. Koncept Maffie jako státotvorné komponenty v kolektivní paměti meziválečné československé společnosti. Studia historica Brunensia. 2017, vol. 64, iss. 2, pp. 23–43.

Article
Rychlík, Jan. Nová Evropa – představy a skutečnost. Studia historica Brunensia. 2017, vol. 64, iss. 2, pp. 61–70.

Article
Štaif, Jiří. Palackého federalismus a jeho koaliční potenciál. Studia historica Brunensia. 2017, vol. 64, iss. 2, pp. 5–14.

Article
Front matter. Studia historica Brunensia. 2017, vol. 64, iss. 2, pp. .

Article
Neudorflová, Marie L.. Filosofické a politické předpoklady Masarykovy koncepce Nové Evropy. Studia historica Brunensia. 2017, vol. 64, iss. 2, pp. 71–87.

Article
Kováč, Dušan. "Nová stredná Európa" u Tomáša G. Masaryka, Friedricha Naumanna a Milana Hodžu. Studia historica Brunensia. 2017, vol. 64, iss. 2, pp. 45–60.

Article
Obsah – Content. Studia historica Brunensia. 2017, vol. 64, iss. 2, pp. 3.

Article
Jonová, Jitka. Prohra s fatálními důsledky : politický vývoj po prusko-rakouské válce z pohledu vídeňského nuncia. Studia historica Brunensia. 2017, vol. 64, iss. 2, pp. 15–22.

Article
Kessler, Vojtěch. Rozdílné světadíly, rozdílné koncepty : nad analýzou Masarykovy Nové Evropy. Studia historica Brunensia. 2017, vol. 64, iss. 2, pp. 111–126.