Advanced search

Searching in title Studia historica Brunensia 2022, vol. 69, iss. 1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 16 of 16

Article
Front matter. Studia historica Brunensia. 2022, vol. 69, iss. 1, pp. .

Article
Hachmeister, Maren. Care at home : voluntary care in the lives of those who provide and need help in three (post)socialist states. Studia historica Brunensia. 2022, vol. 69, iss. 1, pp. 175–194.

Article
Hromek, Martin. Protifrancouzský diskurz v Československu v 60. letech 20. století. Studia historica Brunensia. 2022, vol. 69, iss. 1, pp. 255–267.

Article
Jenšíková, Tereza. Dvojí pojetí národní identity : Erazim Kohák a Pavel Tigrid. Studia historica Brunensia. 2022, vol. 69, iss. 1, pp. 213–232.

Article
Foletti, Karolina. Hledání ztraceného domova : emigrantka Hélène Iswolsky a její kritika "sovětského humanismu". Studia historica Brunensia. 2022, vol. 69, iss. 1, pp. 113–132.

Article
Marša, Jakub. Recepce ideje státu jako šťastného domova v náboženských obcích Církve československé v Brně v letech 1948–1960. Studia historica Brunensia. 2022, vol. 69, iss. 1, pp. 233–253.

Article
Varaďa, Ondřej. Obraz domova v denících čs. legionářů. Studia historica Brunensia. 2022, vol. 69, iss. 1, pp. 69–96.

Article
Obsah - Content. Studia historica Brunensia. 2022, vol. 69, iss. 1, pp. 3–4.

Article
Máša, Pavel. "Já chci staré věci zachovat a zařídím museum v domě..." : domovy Libuše Bráfové jako místa osobní a národní paměti. Studia historica Brunensia. 2022, vol. 69, iss. 1, pp. 23–56.

Article
Bakeš, Ondřej. Na počátku byl domov : fenomén domova jako inspirační zdroj jednání některých členů Opus bonum. Studia historica Brunensia. 2022, vol. 69, iss. 1, pp. 269–282.

Article
Huhák, Heléna. Door-to-door agitation : home as a political tool in the Stalinist Budapest (1948–1953). Studia historica Brunensia. 2022, vol. 69, iss. 1, pp. 155–174.

Article
Eichberger, Vanja. Franco-Belgian comic books/bandes dessinées in the 20th century and how they depict the ideal of a happy home. Studia historica Brunensia. 2022, vol. 69, iss. 1, pp. 133–153.

Article
Schütz, Johannes. Home is where the people rules! : the idea of socialist Heimat and its emotional regime in the GDR. Studia historica Brunensia. 2022, vol. 69, iss. 1, pp. 195–212.

Article
Richtáriková, Tereza. Konštrukcia slovenskej identity v komunite reemigrantov z Bukoviny do ČSR. Studia historica Brunensia. 2022, vol. 69, iss. 1, pp. 57–68.

Article
Pavlovkinová, Blažena. "...tá snaha za vždy väčšou dokonalosťou – to je naše šťastie." : Dohnányho vízia Slovenska (1920) ako príklad modernej utópie. Studia historica Brunensia. 2022, vol. 69, iss. 1, pp. 97–112.

Article
Boček, Martin. S iluzí za novým životem : agitace pro vystěhovalectví do USA v habsburské monarchii. Studia historica Brunensia. 2022, vol. 69, iss. 1, pp. 5–21.