Advanced search

Searching in title Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 17 of 17

Chapter
Obsah. In: Křížová, Alena. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 2011, pp. 3.

Chapter
Úvod. In: Křížová, Alena. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 2011, pp. 5.

Chapter
Archaic phenomena of traditional culture in Moravia. In: Křížová, Alena. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 2011, pp. 195–199.

Chapter
Jeřábková, Alena. Rubáš nebo rubáč? : otazníky kolem geneze ženského spodního šatu. In: Křížová, Alena. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 2011, pp. 75–88.

Chapter
Mertová, Petra. Pletení na rámu - textilní technika procházející staletí. In: Křížová, Alena. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 2011, pp. 55–74.

Chapter
Šimša, Martin. Soukenné kalhoty v Beskydech a jejich podhůřích – konstrukční východiska, střihy a jejich vývoj. In: Křížová, Alena. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 2011, pp. 112–142.

Chapter
Back matter. In: Křížová, Alena. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 2011, pp. .

Chapter
Melzer, Miloš. Vesnická sídla, lidové stavby a bydlení v oblasti moravskoslezských Jeseníků : k typologii lidového domu v českých zemích. In: Křížová, Alena. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 2011, pp. 6–16.

Chapter
Novotný, Martin. Tradice staveb z hliněných válků na Hané. In: Křížová, Alena. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 2011, pp. 28–42.

Chapter
Autoři. In: Křížová, Alena. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 2011, pp. 4.

Chapter
Front matter. In: Křížová, Alena. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 2011, pp. .

Chapter
Křížová, Alena. Zástěra jako pracovní oděvní součástka, symbol vzorné hospodyně i znak reprezentace. In: Křížová, Alena. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 2011, pp. 89–111.

Chapter
Prameny a literatura. In: Křížová, Alena. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 2011, pp. 177–194.

Chapter
Drápala, Daniel. Smrt – proměny artefaktu obyčejové tradice na moravském Záhoří. In: Křížová, Alena. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 2011, pp. 143–160.

Chapter
Michalička, Václav. Strom – využití druhotných surovin v každodenním životě obyvatel Západních Beskyd (na příkladu jedle a smrku). In: Křížová, Alena. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 2011, pp. 43–54.

Chapter
Doušek, Roman. Magické předměty na moravském venkově. In: Křížová, Alena. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 2011, pp. 161–176.

Chapter
Dunajová, Alena. Tradiční dům německého jazykového ostrova na Vyškovsku. In: Křížová, Alena. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 2011, pp. 17–27.