Advanced search

Searching in title Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 18 of 18

Chapter
Obsah. In: Vlašínová, Vlasta. Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. 1975, pp. 7–8.

Chapter
Vlašínová, Vlasta. Korolenkova osobnost, dílo a tvůrčí metoda. In: Vlašínová, Vlasta. Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. 1975, pp. 13–17.

Chapter
Vlašínová, Vlasta. Věcný rejstřík : (Korolenkova díla a překlady, pouze z textu s. 7-129). In: Vlašínová, Vlasta. Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. 1975, pp. 195–196.

Chapter
Vlašínová, Vlasta. Poznámky. In: Vlašínová, Vlasta. Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. 1975, pp. 131–139.

Chapter
Vlašínová, Vlasta. Stručné závěry. In: Vlašínová, Vlasta. Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. 1975, pp. 123–129.

Chapter
Vlašínová, Vlasta. Bibliografické tabulky : české překlady z díla Vladimira G. Korolenka. In: Vlašínová, Vlasta. Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. 1975, pp. 149–161.

Chapter
Vlašínová, Vlasta. Obrazové přílohy. In: Vlašínová, Vlasta. Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. 1975, pp. .

Chapter
Vlašínová, Vlasta. Konec 19. století (1889-1899). In: Vlašínová, Vlasta. Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. 1975, pp. 19–44.

Chapter
Vlašínová, Vlasta. Meziválečné období (1918-1938). In: Vlašínová, Vlasta. Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. 1975, pp. 63–79.

Chapter
Vlašínová, Vlasta. Úvod. In: Vlašínová, Vlasta. Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. 1975, pp. 9–11.

Chapter
Back matter. In: Vlašínová, Vlasta. Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. 1975, pp. .

Chapter
Front matter. In: Vlašínová, Vlasta. Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. 1975, pp. .

Chapter
Vlašínová, Vlasta. Чешская рецепция творчества В.Г. Короленко : resumé. In: Vlašínová, Vlasta. Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. 1975, pp. 141–148.

Chapter
Vlašínová, Vlasta. Jmenný rejstřík : (pouze z textu s. 7-129). In: Vlašínová, Vlasta. Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. 1975, pp. 191–193.

Chapter
Vlašínová, Vlasta. Bibliografické tabulky : česká literatura o Vladimiru G. Korolenkovi. In: Vlašínová, Vlasta. Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. 1975, pp. 163–179.

Chapter
Vlašínová, Vlasta. Poválečná léta (1945-1965). In: Vlašínová, Vlasta. Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. 1975, pp. 81–121.

Chapter
Vlašínová, Vlasta. Výběrová literatura. In: Vlašínová, Vlasta. Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. 1975, pp. 181–190.

Chapter
Vlašínová, Vlasta. Počátek 20. století (1900-1918). In: Vlašínová, Vlasta. Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. 1975, pp. 45–61.