Advanced search

Searching in title Ruská poezie v interpretaci Františka Táborského : z dějin česko-ruských vztahů. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 22 of 22

Chapter
Kšicová, Danuše. Použité zkratky. In: Kšicová, Danuše. Ruská poezie v interpretaci Františka Táborského : z dějin česko-ruských vztahů. 1979, pp. 182.

Chapter
[Přílohy]. In: Kšicová, Danuše. Ruská poezie v interpretaci Františka Táborského : z dějin česko-ruských vztahů. 1979, pp. .

Chapter
Kšicová, Danuše. Jmenný rejsřík. In: Kšicová, Danuše. Ruská poezie v interpretaci Františka Táborského : z dějin česko-ruských vztahů. 1979, pp. 183–190.

Chapter
Kšicová, Danuše. Úvodem. In: Kšicová, Danuše. Ruská poezie v interpretaci Františka Táborského : z dějin česko-ruských vztahů. 1979, pp. 7–8.

Chapter
Kšicová, Danuše. Básnické dílo Táborského a ruská literatura. In: Kšicová, Danuše. Ruská poezie v interpretaci Františka Táborského : z dějin česko-ruských vztahů. 1979, pp. 25–30.

Chapter
Kšicová, Danuše. Русская поэзия в интерпретации Франтишека Таборского : из истории чешско-русских литературных отношений. In: Kšicová, Danuše. Ruská poezie v interpretaci Františka Táborského : z dějin česko-ruských vztahů. 1979, pp. 163–165.

Chapter
Kšicová, Danuše. Literatura o Táborském. In: Kšicová, Danuše. Ruská poezie v interpretaci Františka Táborského : z dějin česko-ruských vztahů. 1979, pp. 177–180.

Chapter
Kšicová, Danuše. Dílo A.S. Gribojedova u nás a podíl Táborského na jeho poznávání. In: Kšicová, Danuše. Ruská poezie v interpretaci Františka Táborského : z dějin česko-ruských vztahů. 1979, pp. 107–118.

Chapter
Kšicová, Danuše. Studie Táborského o Puškinovi. In: Kšicová, Danuše. Ruská poezie v interpretaci Františka Táborského : z dějin česko-ruských vztahů. 1979, pp. 89–106.

Chapter
Kšicová, Danuše. Pokus o překlad Blokovy poémy Dvanáct. In: Kšicová, Danuše. Ruská poezie v interpretaci Františka Táborského : z dějin česko-ruských vztahů. 1979, pp. 131–136.

Chapter
Kšicová, Danuše. Russian poetry as interpreted by František Táborský : passages from the history of Czech - Russian literary relationships. In: Kšicová, Danuše. Ruská poezie v interpretaci Františka Táborského : z dějin česko-ruských vztahů. 1979, pp. 167–169.

Chapter
Kšicová, Danuše. Překladatelské názory Františka Táborského. In: Kšicová, Danuše. Ruská poezie v interpretaci Františka Táborského : z dějin česko-ruských vztahů. 1979, pp. 31–36.

Chapter
Kšicová, Danuše. Stati Táborského o M.J. Lermontovi. In: Kšicová, Danuše. Ruská poezie v interpretaci Františka Táborského : z dějin česko-ruských vztahů. 1979, pp. 65–73.

Chapter
Kšicová, Danuše. Biografie Františka Táborského. In: Kšicová, Danuše. Ruská poezie v interpretaci Františka Táborského : z dějin česko-ruských vztahů. 1979, pp. 9–24.

Chapter
Kšicová, Danuše. Překlady Táborského z ruštiny. In: Kšicová, Danuše. Ruská poezie v interpretaci Františka Táborského : z dějin česko-ruských vztahů. 1979, pp. 173–176.

Chapter
Kšicová, Danuše. Bibliografická poznámka. In: Kšicová, Danuše. Ruská poezie v interpretaci Františka Táborského : z dějin česko-ruských vztahů. 1979, pp. 181.

Chapter
Kšicová, Danuše. Představitelé "Čisté poezie" v překladech a kritickému hodnocení Táborského. In: Kšicová, Danuše. Ruská poezie v interpretaci Františka Táborského : z dějin česko-ruských vztahů. 1979, pp. 119–129.

Chapter
Kšicová, Danuše. Závěr. In: Kšicová, Danuše. Ruská poezie v interpretaci Františka Táborského : z dějin česko-ruských vztahů. 1979, pp. 161–162.

Chapter
Kšicová, Danuše. Táborský jako překladatel a populizátor ruské lidové slovesnosti. In: Kšicová, Danuše. Ruská poezie v interpretaci Františka Táborského : z dějin česko-ruských vztahů. 1979, pp. 137–149.

Chapter
Kšicová, Danuše. Překlady Táborského z poezie A.S. Puškina. In: Kšicová, Danuše. Ruská poezie v interpretaci Františka Táborského : z dějin česko-ruských vztahů. 1979, pp. 75–87.

Chapter
Kšicová, Danuše. Táborský o Ruském divadle. In: Kšicová, Danuše. Ruská poezie v interpretaci Františka Táborského : z dějin česko-ruských vztahů. 1979, pp. 151–160.

Chapter
Kšicová, Danuše. Překlady Táborského z poezie M.J. Lermontova ve vývoji českého překladatelství. In: Kšicová, Danuše. Ruská poezie v interpretaci Františka Táborského : z dějin česko-ruských vztahů. 1979, pp. 37–63.