Advanced search

Searching in title Další příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 10 of 10

Chapter
Vondrák, Václav. Zákony o zkracování a zachování praslovanských délek : [úvod]. In: Vondrák, Václav. Další příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku. 1924, pp. 3.

Chapter
Vondrák, Václav. Zkracování závislé na přízvuku. In: Vondrák, Václav. Další příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku. 1924, pp. 4–23.

Chapter
Vondrák, Václav. Obsah. In: Vondrák, Václav. Další příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku. 1924, pp. 53.

Chapter
Vondrák, Václav. O předložkových výrazech. In: Vondrák, Václav. Další příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku. 1924, pp. 49–52.

Chapter
Vondrák, Václav. Bezprostředně před přízvukem .... In: Vondrák, Václav. Další příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku. 1924, pp. 23–29.

Chapter
Vondrák, Václav. Kdy působil zákon Fortunatovův? ; Dvojí metatonie v praslovanštině. In: Vondrák, Václav. Další příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku. 1924, pp. 29–33.

Chapter
Vondrák, Václav. Zkracování nezávislé na přízvuku. In: Vondrák, Václav. Další příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku. 1924, pp. 3.

Chapter
Front matter. In: Vondrák, Václav. Další příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku. 1924, pp. .

Chapter
Vondrák, Václav. O slovesech s původním klesavým přízvukem na kořenné slabice. In: Vondrák, Václav. Další příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku. 1924, pp. 33–48.

Chapter
Vondrák, Václav. [Slova s polohláskou v některé ze tří slabik ; Přízvuk na jiné slabice než v I.]. In: Vondrák, Václav. Další příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku. 1924, pp. 29.