Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1967, vol. 16. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 36

Article
Novák, Otakar. François Rabelais et la "culture populaire carnavalesque". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, vol. 16, iss. D14, pp. 155–158.

Article
Zatočil, Leopold. Zwei altschlesische Gedichte : (ein Beitrag zu den literarischen Verfallserscheinungen des späten Mittelalters). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, vol. 16, iss. D14, pp. 109–124.

Article
Závodský, Artur. [Kačer, Miroslav. Václav Thám]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, vol. 16, iss. D14, pp. 159–160.

Article
Mohr, Zdeněk. [Żółkiewski, Stefan. Zagadnienia stylu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, vol. 16, iss. D14, pp. 170–171.

Article
Front matter. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, vol. 16, iss. D14, pp. .

Article
Novák, Otakar. [Karczewska-Markiewicz, Zofia. Struktura "Jana Krzysztofa"]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, vol. 16, iss. D14, pp. 178–180.

Article
Hala, Arnold. Recientes estudios de historia literaria española en Checoslovaquia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, vol. 16, iss. D14, pp. 141–150.

Article
Novák, Otakar. F.X. Šalda et l'idéologie barrésienne. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, vol. 16, iss. D14, pp. 67–86.

Article
Kopecký, Milan. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV v letech 1965 a 1966. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, vol. 16, iss. D14, pp. 187–188.

Article
Krystýnek, Jiří. První zobrazitel Slezska v české próze. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, vol. 16, iss. D14, pp. 101–108.

Article
Krystýnek, Jiří. [Hierowski, Zdzisław. Literatura czeska i słowacka w Polsce Ludowej (1945-1964)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, vol. 16, iss. D14, pp. 167–169.

Article
Fryčer, Jaroslav. L'abbé Prévost. Actes du colloque d'Aix-en-Provence, 20 et 21 décembre 1963. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, vol. 16, iss. D14, pp. 174–176.

Article
Tichý, Aleš. [Wright, Andrew. Herny [i.e. Henry] Fielding: Mask and feast]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, vol. 16, iss. D14, pp. 181–182.

Article
Závodský, Artur. [Kludský, Karel. Život v manéži]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, vol. 16, iss. D14, pp. 169–170.

Article
Kopecký, Milan. [Polišenský, Josef. Jan Jesenský - Jessenius]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, vol. 16, iss. D14, pp. 165.

Article
Novák, Otakar. [Zatloukal, Antonín. Umění Balzacova románu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, vol. 16, iss. D14, pp. 176–178.

Article
Hošková, Magda. Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, vol. 16, iss. D14, pp. 189–196.

Article
Hrabák, Josef. Zemřel Jiří Levý. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, vol. 16, iss. D14, pp. 185–186.

Article
Závodský, Artur. Literárněvědný sborník Památníku Petra Bezruče. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, vol. 16, iss. D14, pp. 165–166.

Article
Pražák, Richard. Dante a középkor és a renaissance között. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, vol. 16, iss. D14, pp. 183–184.

Article
Koutná, Marie. [Grasshoff, Helmut. A.D. Kantemir und Westeuropa]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, vol. 16, iss. D14, pp. 172–174.

Article
Burian, Jaroslav. Зaмeтки oб иcтoкax coвeтcкoгo poмaнa и eгo пpoблeмaтикe пocлe oктябpя 1917 г. : (к 50-лeтию Beликoй Oктябpьcкoй coциaлиcтичecкoй peвoлюции). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, vol. 16, iss. D14, pp. 37–48.

Article
Kudělka, Viktor. [Krystýnek, Jiří. Z dějin česko-polských literárních vztahů]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, vol. 16, iss. D14, pp. 163–164.

Article
Kopecký, Milan. Poznámky k vývoji české historické beletrie předobrozenské. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, vol. 16, iss. D14, pp. 49–66.