Advanced search

Searching in title Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 14 of 14

Chapter
Špačková, Stanislava. Úvod. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, pp. 15–16.

Chapter
Špačková, Stanislava. Přílohy (transkripční a transliterační pravidla). In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, pp. 191–205.

Chapter
Špačková, Stanislava. Bionyma. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, pp. 107–148.

Chapter
Špačková, Stanislava. Chrématonyma. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, pp. 85–106.

Chapter
Špačková, Stanislava. Závěr. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, pp. 168–169.

Chapter
Špačková, Stanislava. Vymezení základních pojmů a problematických aspektů. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, pp. 17–19.

Chapter
Špačková, Stanislava. Mezitextové operace a překladové transformace. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, pp. 28–30.

Chapter
Špačková, Stanislava. Předmluva. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, pp. 11–14.

Chapter
Špačková, Stanislava. Geonyma. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, pp. 149–167.

Chapter
Špačková, Stanislava. Bibliografie. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, pp. 179–190.

Chapter
Špačková, Stanislava. Русско-чешская эквивалентность проприальной лексики: имена собственные в переводе : резюме. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, pp. 170–174.

Chapter
Špačková, Stanislava. Onymické transformace. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, pp. 31–84.

Chapter
Špačková, Stanislava. Equivalence of proper nouns in Russian and Czech: proper nouns in translation : summary. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, pp. 175–178.

Chapter
Špačková, Stanislava. Faktory ovlivňující převod vlastního jména (VJ): typ a funkce VJ, žánr textu, původ VJ. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, pp. 20–27.