Advanced search

Searching in title Porta Balkanica 2017, vol. 9, iss. 1-2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 17 of 17

Article
Obsah. Porta Balkanica. 2017, vol. 9, iss. 1-2, pp. 3–4.

Article
Bočková, Helena. Balkán jako etnografické muzeum Evropy? aneb Hledání ztraceného času. Porta Balkanica. 2017, vol. 9, iss. 1-2, pp. 19–28.

Article
Redakce časopisu Porta Balkanica, Rychlík, Jan. V jihovýchodní Evropě je nejzajímavější etnická různorodost. Porta Balkanica. 2017, vol. 9, iss. 1-2, pp. 97–100.

Article
Melichárek, Maroš. [Žíla, Ondřej. "Jedna si jedina moja domovina?": etno-demografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945-2013]. Porta Balkanica. 2017, vol. 9, iss. 1-2, pp. 73–77.

Article
Čermák, Petr. Hledání odpovědí na 'bosenskou otázku' 20 let po daytonu: pohledy z Mostaru a Banja Luky. Porta Balkanica. 2017, vol. 9, iss. 1-2, pp. 63–72.

Article
Açka, Flutura. Flutura Açka – Kde jsi? (úryvek z románu). Porta Balkanica. 2017, vol. 9, iss. 1-2, pp. 80–86.

Article
Pokyny pro autory. Porta Balkanica. 2017, vol. 9, iss. 1-2, pp. 101–102.

Article
Šmídková, Lenka. Systém dvojjazyčného školství gradišćanských Chorvatů. Porta Balkanica. 2017, vol. 9, iss. 1-2, pp. 51–56.

Article
Kouba, Miroslav. Od otroctví k soužití: terminologická tápání v bulharské reflexi osmanské minulosti. Porta Balkanica. 2017, vol. 9, iss. 1-2, pp. 5–18.

Article
Front matter. Porta Balkanica. 2017, vol. 9, iss. 1-2, pp. .

Article
Petzová, Iveta. [Jakoubek, Marek et. al. Krajané: hledání nových perspektiv]. Porta Balkanica. 2017, vol. 9, iss. 1-2, pp. 78–79.

Article
Šátková, Michaela. VII. medzinárodné balkanistické sympózium. Porta Balkanica. 2017, vol. 9, iss. 1-2, pp. 87–92.

Article
Melichárek, Maroš. Ivo Andrić (1892–1975) a srbský národný naratív : identita, nacionalizmus a kosovský kult. Porta Balkanica. 2017, vol. 9, iss. 1-2, pp. 57–62.

Article
Lančová, Tereza. České stopy v Gorné Orjachovici. Porta Balkanica. 2017, vol. 9, iss. 1-2, pp. 39–50.