Advanced search

Searching in title Studia paedagogica 2021, vol. 26, iss. 1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 11 of 11

Article
Obsah - Contents. Studia paedagogica. 2021, vol. 26, iss. 1, pp. 3–4.

Article
Smetáčková, Irena, Štech, Stanislav. Obavy rodičů žáků 1. stupně základních škol : co ukázalo uzavření škol?. Studia paedagogica. 2021, vol. 26, iss. 1, pp. 9–38.

Article
Vengřinová, Tereza. Akademická a sociální integrace do studia na vysoké škole u první generace vysokoškoláků : přehledová studie. Studia paedagogica. 2021, vol. 26, iss. 1, pp. 167–184.

Article
Zábrodská, Kateřina, Mudrák, Jiří, Rozumová, Eva, Takács, Lea. Očekávání úspěchu, hodnota výkonu a seberegulace : typologie výkonové motivace studentů pedagogických oborů založená na klastrové analýze dotazníku motivace k výkonu. Studia paedagogica. 2021, vol. 26, iss. 1, pp. 145–166.

Article
Šalamounová, Zuzana, Navrátilová, Jana. Žáci jako spolužáci : participace žáků na výukové komunikaci v kontextu jejich vlivu ve třídě. Studia paedagogica. 2021, vol. 26, iss. 1, pp. 39–68.

Article
Kalenda, Jan. Tři vlny : vývoj teorií účasti dospělých ve vzdělávání (1960 až 2019). Studia paedagogica. 2021, vol. 26, iss. 1, pp. 91–124.

Article
Švaříček, Roman. Hledají se noví poslové : editorial. Studia paedagogica. 2021, vol. 26, iss. 1, pp. 5–8.

Article
Front matter. Studia paedagogica. 2021, vol. 26, iss. 1, pp. .

Article
Back matter. Studia paedagogica. 2021, vol. 26, iss. 1, pp. .

Article
Brücknerová, Karla. Jak poznáme kvalitní kombinované studium? : pilíře kvality v hodnocení zralými studenty. Studia paedagogica. 2021, vol. 26, iss. 1, pp. 125–144.

Article
Macek, David, Jabůrek, Michal, Chvojková, Edita, Portešová, Šárka. Problematika měření socio-emočních schopností u dětí : srovnatelnost faktorové struktury posuzovací škály mezi otci, matkami a pedagogy. Studia paedagogica. 2021, vol. 26, iss. 1, pp. 69–90.