Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická 1984, vol. 33, iss. E29. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 29

Article
Weber, Zdeněk. Zajímavý doklad technologie výroby neolitické keramiky s Těšetic-Kyjovic, okr. Znojmo. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 232–235.

Article
Češka, Josef. [Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der römischen Kaiserzeit. Herausgegeben von Helmuth Schneider]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 243–245.

Article
Oliva, Martin. Kolokvium 8. komise UISPP při UNESCO : la signification culturelle des industries lithiques. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 249.

Article
Podborský, Vladimír. [Ruttkay, Elisabeth. Das Neolithikum in Niederösterreich]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 237–239.

Article
Oliva, Martin. Aurignacká stanice u Divák (okr. Břeclav) : příspěvek k problematice stability osídlení v aurignacienu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 7–26.

Article
Salaš, Milan. Návrh numerické deskripce neolitické kamenné broušené industrie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 67–107.

Article
Slívka, Martin. Životné jubileum univ. prof. PhDr. Vojtěcha Budinského-Kričku, DrSc.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 221–222.

Article
Kazdová, Eliška. Pokusy s replikami neolitických srpů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 226–229.

Article
Češka, Josef. [Tschiedel, Hans Jürgen. Caesars "Anticato": eine Untersuchung der Testimonien und Fragment]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 245–246.

Article
Nekvasil, Jindra. Úvaha nad zemědělstvím mladší doby pravěké na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 185–190.

Article
Kühn, František. Vývoj polních plodin a plevelu v CSSR od neolitu po středověk. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 179–184.

Article
Hašek, Vladimír, Matula, Pavel, Segeth, Karel, Vignatiová, Jana. Použití výpočetní techniky při strojovém zpracování geofyzikálních dat v archeologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 195–200.

Article
Vignatiová, Jana, Měřínský, Zdeněk. 4. celostátní sympozium "Geofyzika a archeologie", Liblice 1.-4. listopadu 1982. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 222–225.

Article
Koštuřík, Pavel, Palátová, Dana. Zachraňovací archeologický výzkum v Těšeticích-pískovně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 109–130.

Article
Tabulky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 0–XXVIII.

Article
Dostál, Bořivoj. Východní brána hradiska Pohanska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 143–166.

Article
Nechutová, Jana. [Kadlec, Jaroslav. Studien und Texte zum Leben und Wirken des Prager Magisters Andreas von Brod]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 247–249.

Article
Podborský, Vladimír. Domy lidu s moravskou malovanou keramikou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 27–66.

Article
Podborský, Vladimír. Zpráva o počáteční fázi některých experimentů na neolitické lokalitě v Těšeticích-Kyjovicích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 225–226.

Article
Pernička, Radko Martin. Nové neolitické sídliště u Hluku?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 229–232.

Article
Poláček, Lumír. [Archaelogica historica 7: sborník příspěvků přednesených na XIII. celostátní konferenci k problematice historické archeologie s hlavním zaměřením na středověkou vesnici na území ČSSR: Brno, 28. září - 1. října 1981]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 241–243.

Article
Bartoňková, Dagmar. [Siperttino, Mario. Il mare di marmi]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 246–247.

Article
Krutina, Ivan. Pokus o rekonstrukci způsobu mletí na laténském a slovanském mlýnku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 191–193.

Article
Bartoňková, Dagmar. Za profesorem Jaroslavem Ludvíkovským. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 219–221.