Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická 1956, vol. 5, iss. E1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 26

Article
Zlatuška, Zdeněk. Sovětské dějiny antické literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 204–205.

Article
Hejzlar, Gabriel. Řecká krajina. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 204.

Article
Hošek, Radislav. K pojetí daimona v pozdní antice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 164–172.

Article
Stiebitz, Ferdinand. [Kotalík, František. Ras Šamra - Ugarit: studie o významu a vztazích Ugaritu k prostředí a knihám starozákonním]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 187–190.

Article
Pernička, Radko Martin. Ústav pro prehistorii university v Brně 1955-1956. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 183–184.

Article
Hejzlar, Gabriel. Několik řeckých portrétů z V. století před n. l.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 115–135.

Article
Češka, Josef, Zlatuška, Zdeněk. [Avdijev, Vsevolod Igorevič. Dějiny starověkého východu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 185–187.

Article
Dostál, Bořivoj. Древнеславянский могильник в Моравском Жижкове (р. Бржецлав). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 91–106.

Article
Hejzlar, Gabriel. [Lullies, Reinhard. Griechische Vasen der reifarchaischen Zeit]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 204.

Article
Kalousek, František. Ein birituelles Gräberfeld und Siedlungsobjekte der Glockenbecherkultur in Těšetice bei Znojmo (Znaim). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 5–14.

Article
Podborský, Vladimír. K otázce kontinuity vývoje kultury lidu popelnických polí na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 20–41.

Article
Hejzlar, Gabriel. [Frel, Jiří. Řecké vázy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 190–193.

Article
Bartoněk, Antonín. [Pisani, Vittore. Le lingue dell'Italia antica: oltre il italiano]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 197–198.

Article
Hejzlar, Gabriel. Nové publikace německých ústavů z oboru klasické archeologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 205–206.

Article
Hrubý, Jiří. Konsekrace ve výtvarném umění doby Antoninů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 145–163.

Article
Češka, Josef. O ničení pracovních nástrojů antickými otroky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 136–144.

Article
Bartoněk, Antonín. "Casus septimus" a "casus octavus" v pojetí římských gramatiků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 173–182.

Article
Češka, Josef. [Łapicki, Borys. Poglądy prawne niewolników i proletariuszy rzymskich]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 193–196.

Article
Kalousek, František, Pernička, Radko Martin. Die römerzeithche Siedlung bei Vícemilice in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 42–90.

Article
Hrubý, Vilém. Větrný mlýn z doby hradištní. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 107–114.

Article
Tihelka, Karel. Zur absoluten Chronologie des Übergangs von der älteren zur mittleren Bronzezeit in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 15–19.

Article
Bartoněk, Antonín. [Niedermann, Max. Précis de phonétique historique du Latin]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 196–197.

Article
Erhart, Adolf. Sovětská diskuse o genetických svazcích kavkazských jazyků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 198–203.

Article
Bartoněk, Antonín. [Friedrich, Johannes. Entzifferung verschollener Schriften und Sprachen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 203.

Article
Zlatuška, Zdeněk. Významná bibliografie k římské literatuře a k latině vůbec. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 205.