Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 30

Article
Rada, Ivan. Výzkumy expozitury Archeologického ústavu ČSAV v Mostě na sídlištích lidu s volutovou keramikou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 199–205.

Article
Tichý, Rudolf. Křepice - opevněná osada z období moravské malované keramiky na jižní Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 239–244.

Article
Zápotocká, Marie. Nálezy vypíchané keramiky z období pozdně lengyelského horizontu v Bylanech (okr. Kutná Hora). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 269–276.

Article
Stuchlík, Stanislav, Smutný, Zdeněk, Lorencová, Anna. Hroby kultury se zvoncovitými poháry a únětické kultury z Chrlic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 207–218.

Article
Podborský, Vladimír. Sympozium o neolitu střední Evropy v Těšeticích-Kyjovicích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 9–13.

Article
Janák, Vratislav. Keramika typu Retz-Křepice-Bajč ve středním Podunají a problémy jejího vzniku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 25–33.

Article
Pleslová-Štiková, Emilie. Makotřasy - čtvercové "opevnění" na sídlišti kultury nálevkovitých pohárů v Čechách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 157–173.

Article
Fejfar, Oldřich. Rozbor osteologického materiálu v Těšetic-Kyjovic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 191–193.

Article
Vizdal, Jaroslav. Eneolitické pohrebisko vo veľkých Raškoviciach. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 245–248.

Article
Koštuřík, Pavel. Stav výzkumu kultury s moravskou malovanou keramikou na Hradisku u Kramolína (okr. Třebíč). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 101–113.

Article
Kazdová, Eliška, Weber, Zdeněk. Der numerische Code der mährischen bemalten Keramik - seine Struktur und Anwendung. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 91–100.

Article
Neustupný, Evžen. Paradigmata ve středoevropském neolitu a eneolitu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 125–132.

Article
Podborský, Vladimír. Hlavní výsledky v Těšeticích-Kyjovicích za léta 1964-1974. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 175–184.

Article
Jaroš, Jiří. Poznámky k nálezům vypíchané keramiky z bývalé Markovy cihelny ve Vyškově na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 35–49.

Article
Tabulky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 0–XXXVI.

Article
Kaufmann, Dieter. Die Stichbandkeramik im Saalegebiet. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 63–71.

Article
Wiślański, Tadeusz. Główne nurty rozwoju kulturowego w starszym neolicie na niźu polskim. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 257–268.

Article
Beneš, Antonín. Současný stav prospekce nových neolitických a eneolitických lokalit v jižních a jihozápadních Čechách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 15–23.

Article
Zeman, Antonín. Kvartérně-geologický výzkum na lokalitě Těšetice-Kyjovice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 185–189.

Article
Lorencová, Anna. Pozůstatky lidských koster z neolitického sídliště v Těšeticích-Kyjovicích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 195–197.

Article
Zkratky - Сокращения - Abkürzungen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 277–279.

Article
Šiška, Stanislav. Výzkum sídliska kultury s kanelovanou keramikou v Kopčanoch roku 1974. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 231–237.

Article
Šebela, Lubomír. Starší šňůrová keramika na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 219–229.

Article
Weber, Zdeněk, Šebela, Lubomír. Některé fyzikální parametry neolitické keramiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 249–255.

Article
Makkay, János. Die Ergebnisse der Ausgrabung von Bisce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 115–123.