Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická 1995, vol. 44, iss. E40. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 16 of 16

Article
Podborský, Vladimír. Na památku profesora Bořivoje Dostála. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, vol. 44, iss. E40, pp. 5–8.

Article
Kurnatowska, Zofia. Archäologie über die Anfänge des slawischen Staates. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, vol. 44, iss. E40, pp. 13–20.

Article
Unger, Josef. Mladohradištní sídliště Smolín-Studýnková (okr. Břeclav). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, vol. 44, iss. E40, pp. 119–134.

Article
Macháček, Jiří. Keramika středodunajské kulturní tradice : příspěvek k diskusi o terminologii raného středověku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, vol. 44, iss. E40, pp. 61–67.

Article
Bubeník, Josef. Poznámky k terminologii keramiky staršího úseku (6.-8. stol.) našeho raného středověku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, vol. 44, iss. E40, pp. 55–60.

Article
Donat, Peter. Břeclav-Pohansko und die Erforschung des frühmittelalterlichen Grubenhauses in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, vol. 44, iss. E40, pp. 75–89.

Article
Měřínský, Zdeněk. K lokalizaci hradu Businc u Dětmara Merseburského : (Thietmari Merseburgensis episcopi chronicon ad a. 1015). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, vol. 44, iss. E40, pp. 135–143.

Article
Chropovský, Bohuslav. Prínos veľkomoravskej materiálnej a duchovnej kultúry do rámca európskej kultúry. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, vol. 44, iss. E40, pp. 21–27.

Article
Staňa, Čeněk. Příspěvek k poznání horizontu veligradského šperku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, vol. 44, iss. E40, pp. 37–45.

Article
Vignatiová, Jana. Bibliografie prací Bořivoje Dostála 1990-1995. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, vol. 44, iss. E40, pp. 9–11.

Article
Čilinská, Zlata. Súčasné poznatky o sídliskách 7.-8. stor. Slovensku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, vol. 44, iss. E40, pp. 69–74.

Article
Vignatiová, Jana. Marginálie k pohřebnímu ritu na jižním předhradí Pohanska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, vol. 44, iss. E40, pp. 111–118.

Article
Müller, Róbert. Ein karolingerzeitlicher Herrenhof in Zalaszabar (Ungarn, Komitat Zala). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, vol. 44, iss. E40, pp. 93–100.

Article
Parczewski, Michał. Ważny głos w dyskusji : (uwagi na marginesie książki G. Fuska). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, vol. 44, iss. E40, pp. 47–53.

Article
Bartošková, Andrea. Kostěná ozdobná destička s motivem páva z budečského předhradí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, vol. 44, iss. E40, pp. 101–110.

Article
Štefanovičová, Tatiana. Slovensko v časoch Svätoplukových. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, vol. 44, iss. E40, pp. 29–35.