Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická 1958, vol. 7, iss. E3. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 28

Article
Hošek, Radislav. [Ehrenberg, Viktor. Sophokles und Perikles. Upravený překlad anglického vydání Sophocles and Pericles, B. Blackwell]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 152–153.

Article
Dostál, Bořivoj. Nová naleziště únětické kultury v Újezdě a v Branišovicích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 5–22.

Article
Podborský, Vladimír. Hallstattské žárové hroby z Těšetic - Ruské ulice (okr. Znojmo) : (příspěvek k problematice velaticko-podolské skupiny). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 27–49.

Article
Podborský, Vladimír. [Pahič, Stanko. Drugo žarno grobišče v Rušah]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 143–144.

Article
Nechutová, Jana. [Trencsényi-Waldapfel, Imre. Gomer i Gesiod]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 148–150.

Article
Pernička, Radko Martin. Římské nástěnné malby z Augsburgu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 155–156.

Article
Bartoněk, Antonín. K odmítavým kritikám Ventrisova pokusu o rozluštění lineárního písma B. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 95–102.

Article
Erhart, Adolf. Die idg. Personalendung -ō und Verwandtes. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 87–94.

Article
Hrubý, Jiří. Die Wassergottheiten der irdischen und der himmlischen Sphäre in der bildenden Kunst der Antike. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 109–119.

Article
Bartoněk, Antonín. [Brandenstein, Wilhelm . Griechische Sprachwissenschaft. I. Einleitung, Lautsystem, Etymologie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 144–145.

Article
Lorencová, Anna. Lidské kosti z žárových hrobů z Těšetic - Ruské ulice na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 49–52.

Article
Kalousek, František. Velkomoravské mohylové kostrové pohřebiště v Boršicích u Buchlovic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 75–85.

Article
Bartoněk, Antonín. Periodika a publikace Ústavu klasických stadii při londýnské universitě (Institute of Classical Studies of the University of London). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 156–158.

Article
Lorencová, Anna. Anthropologické zpracování kosterního materiálu z únětických hrobů v Újezdě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 22–26.

Article
Bartoněk, Antonín. [Ventris, Michael; Chadwick, John. Documents in Mycenaean Greek: three hundred selected tablets from Knossos, Pylos and Mycenae with commentary and vocabulary]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 145–148.

Article
[Obrazové přílohy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 0–XVI.

Article
Hošek, Radislav. [Schnayder, Jerzy. De antiquorum hominum taciturnitate et tacendo]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 150–151.

Article
Češka, Josef. [Pfister, Friedrich. Alexander der Grosse in den Offenbarungen der Griechen, Juden, Mohammedaner und Christen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 155.

Article
Hošek, Radislav. [Roos, Ervin. Die tragische Orchestik im Zerrbild der altattischen Komödie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 153–154.

Article
Pernička, Radko Martin. Merovejské pohřebiště v Bavorsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 156.

Article
Hošek, Radislav. Das Individuum, dessen Name und Gottheit vor Homer. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 103–108.

Article
Češka, Josef. Die öffentliche Meinung und die Sklaven zu Zeiten des Prinzipats. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 140–142.

Article
Hejzlar, Gabriel. Značkovaná ucha řeckých amfor. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 120–134.

Article
Lorencová, Anna. Anthropologický rozbor kosterních pozůstatků mladého bojovníka z doby velkomoravské z Boršic u Buchlovic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 85–86.

Article
Zlatuška, Zdeněk. Klasifikace a nájemné laurijských dolů ve IV. stol. př. n. l.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 135–139.