Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická 1996, vol. 45, iss. U1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 12 of 12

Article
Úvodem k nové pedagogické řadě - U. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1996, vol. 45, iss. U1, pp. 5.

Article
Sup, Jan. Predikační analýza vývoje školní klasifikace úspěšných absolventů VŠ. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1996, vol. 45, iss. U1, pp. 21–31.

Article
Schauerová, Alena. Obraz domova v pohledu dětí středního školního věku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1996, vol. 45, iss. U1, pp. 105–110.

Article
Schratz, Michael. The development of qualitative research in German speaking countries. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1996, vol. 45, iss. U1, pp. 93–102.

Article
Hamalová, Dagmar. Analýza záznamu pedagogické komunikace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1996, vol. 45, iss. U1, pp. 115–121.

Article
Hřebíček, Libor. Školní poradenství ve světle teoretické a empirické analýzy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1996, vol. 45, iss. U1, pp. 33–49.

Article
Telcová, Jana. Pedagogické zřetele v péči o děti se syndromem lehké mozkové dysfunkce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1996, vol. 45, iss. U1, pp. 67–84.

Article
Rabušicová, Milada. Školní úspěšnost žáka v kontextu vzdělanostních nerovností. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1996, vol. 45, iss. U1, pp. 7–20.

Article
Kryštofová, Jarmila. Příprava učitelů ekologické výchovy : (v denní a distanční formě). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1996, vol. 45, iss. U1, pp. 111–113.

Article
Novotný, Petr. Výzkum autoritářské osobnosti jako učitele. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1996, vol. 45, iss. U1, pp. 123–124.

Article
Janderková, Dita. Výukové potíže žáků na základní škole : (výsledky empirického šetření). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1996, vol. 45, iss. U1, pp. 85–90.

Article
Pol, Milan. Participativní řízení škol a kroužky kvality jako jeho netradiční forma. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1996, vol. 45, iss. U1, pp. 51–66.