Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická 2003, vol. 51, iss. U8. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 19 of 19

Article
Pol, Milan. Životní jubileum docentky Marie Řehořkové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. 169–170.

Article
Šeďová, Klára. Mateřství jako pozitivní hodnota a žitý svět. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. 11–27.

Article
Hloušková, Lenka. Čím dnes žije poradenský svět?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. 155–157.

Article
Skutil, Martin. Konference: Študentské fórum 2002. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. 165–166.

Article
Rabušicová, Milada, Trnková, Kateřina, Šeďová, Klára, Čiháček, Vlastimil. O školách, v nichž jsou rodiče i ředitelé spokojeni se vzájemnou spoluprací. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. 103–116.

Article
Pol, Milan, Hloušková, Lenka, Novotný, Petr, Zounek, Jiří. K základům úspěchu v řízení škol - o práci ředitelů škol s vizí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. 87–102.

Article
Rychecká, Petra. Hra, prožitek a spolupráce v současné pedagogice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. 127–133.

Article
Zounek, Jiří. Nové pohledy na dílo Eduarda Sprangera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. 159–160.

Article
Valenta, Josef. Pedagogika osobnostně sociálního rozvoje. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. 29–39.

Article
Kasíková, Hana. Učitel na cestě inovací. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. 55–71.

Article
Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. 7–9.

Article
Novotný, Petr. Kam směřuje evropský pedagogický výzkum a jeho přední konference?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. 161–163.

Article
Řehořková, Marie. Za profesorem Lubomírem Mojžíškem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. 167–168.

Article
Pol, Milan, Rabušicová, Milada, Novotný, Petr. Jak se na školách rodí úspěch v práci s granty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. 117–125.

Article
Kučerová, Eva. Škola v čečenských uprchlických táborech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. 149–154.

Article
Chytková, Jarmila. Kooperace ve škole s prvky Daltonského plánu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. 135–141.

Article
Gavora, Peter, Kissová, Silvia. Cesta k žiakovi : situačné vyučovanie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. 73–85.

Article
Šebková, Jitka. Témata výchovy, školství a vzdělávání v díle redaktorů Lidových novin Eduarda Basse a Karla Poláčka v meziválečném období. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. 143–147.

Article
Mareš, Jiří. Učitel jako zdroj sociální opory pro žáky a studenty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. 41–54.