Advanced search

Searching in title Bohemica litteraria 2011, vol. 14, iss. 2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 12 of 12

Article
Voisine-Jechová, Hana. O květech hadích a jiných : český expresionismus a avantgarda ve světovém kontextu. Bohemica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 2, pp. 33–40.

Article
Šubrtová, Milena. Svět hmyzu v české literatuře pro děti. Bohemica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 2, pp. 101–113.

Article
Toman, Jaroslav. Jiří Horák a adaptace české lidové pohádky. Bohemica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 2, pp. 91–99.

Article
Heé, Veronika. [Kiss Szemán, Róbert. Szláv Pokol Pesten: Ján Kollár munkássága 1819 és 1849 között (Slovanské peklo v Pešti)]. Bohemica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 2, pp. 117–119.

Article
Bednaříková, Hana. Možnosti výkladu v rámci comparative arts : zobrazení Salomé jako estetická reprezentace. Bohemica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 2, pp. 41–51.

Article
Kostřicová, Blanka. Povídka Kateřina Nováková jako náčrt hlavní vývojové linie v díle Jana Balabána. Bohemica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 2, pp. 63–74.

Article
Galmiche, Xavier. "A jen smích tu množí rozdíl řečí" : J.J. Langer jako čtenář J.N. Štěpánka, aneb, Koncese trivialitě. Bohemica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 2, pp. 23–32.

Article
Sládek, Ondřej. [Manguel, Alberto. Knihovna v noci]. Bohemica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 2, pp. 115–117.

Article
Vokřínek, Petr. Zamyšlení nad Křivánkovou monografií Vladimír Holan básník. Bohemica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 2, pp. 119–121.

Article
Nováková, Ester. Člověk v chaosu světa: Osamělý rváč Miloše V. Kratochvíla. Bohemica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 2, pp. 53–62.