Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1963, vol. 12, iss. A11. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 33

Article
Šaur, Vladimír. [Conevski, Tončo. Narăčnik po ezikova kultura: za učenici, studenti i za čuždenci, izučavašti bălgarski ezik]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 185–187.

Article
Ducháček, Otto. [Borodina, M. Phonétique historique du français, avec éléments de dialectologie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 198–199.

Article
Pelikán, Jarmil. [Slupski, Annemarie. Polnisches Elementarbuch. I. [díl], Grammatik ; Slupski, Annemarie. Polnisches Elementarbuch. II. [díl], Übungsbuch]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 204–205.

Article
Mátl, Antonín. [Perrot, Jean. Les dérivés latins en -men et -mentum]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 187–196.

Article
Čejka, Mirek, Lamprecht, Arnošt. K otázce vzniku a diferenciace slovanských jazyků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 5–20.

Article
Vašek, Antonín. K vývojovým tendencím v dnešní češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 29–41.

Article
Bartáková, Jarmila. Mená činiteľského významu v starej češtine. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 163–169.

Article
Večerka, Radoslav. [Bielfeldt, Hans Holm. Altslawische Grammatik]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 180–183.

Article
Ducháček, Otto. [Lage, G. Raynaud de. Introduction à l'ancien français]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 200.

Article
Vachek, Josef. [Chaucer, Geoffrey. Ausgewählte Canterbury Erzählungen: englisch und deutsch mit Einteitung und Erklärungen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 216.

Article
Jelínek, Milan. K teoretickým otázkám srovnávací stylistiky slovanských jazyků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 93–106.

Article
Vachek, Josef. The place of the sound [ř] in the structures of Slavonic languages. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 81–92.

Article
Výměna - Книгообмен - Büchereinlauf - Books received. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 217–222.

Article
Beneš, Pavel. Le sens général de la première personne du singulier. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 127–131.

Article
Šlosar, Dušan. Nové práce o tvoření slov. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 170–174.

Article
Grepl, Miroslav. K předmětu tzv. teorie promluvy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 43–52.

Article
Firbas, Jan. [Gimson, A.C. An introduction to the pronunciation of English]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 214–216.

Article
Žaža, Stanislav. Возможности координации правил правописания в славянских языках. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 63–71.

Article
Gleibman, E. V.. [Ducháček, Otto. Le champ conceptuel de la beauté en français moderne]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 201–204.

Article
Bauer, Jaroslav. Podíl citoslovcí na vzniku českých spojek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 21–28.

Article
Skulina, Josef. Na okraj jihoslovanské dialektologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 175–179.

Article
Šaur, Vladimír. [Popov, Konstantin. Săvremenen bălgarski ezik: sintaksis]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 210–214.

Article
Bauer, Jaroslav. [Večerka, Radoslav. Syntax aktivních participií v staroslověnštině]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 183–185.

Article
Balhar, Jan. [Sobinnikova, V.I. Strojenije složnogo predloženija v narodnych govorach ; Sobinnikova, V.I. Prostoje predloženije v russkich narodnych govorach]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 205–210.

Article
Žaža, Stanislav. [Rückläufiges Wörterbuch der russischen Sprache der Gegenwart. Redigoval H.H. Bielfeldt]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 197–198.