Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1985, vol. 34, iss. A33. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 30

Article
Blatná, Renata. Ударное русское e и историческое объяснение его современной реализации e/o : (переход 'e > 'o в русском языке). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 31–38.

Article
Hrabě, Vladimír. [Panfilov, Vladimir Zinov'jevič. Gnoseologičeskije aspekty filosofskich problem jazykoznanija]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 151–155.

Article
Šturala, Jan. [Blažev, Blažo. Употребление конструкций направления и места в современном русском языке]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 160–161.

Article
Žaža, Stanislav. [Neumann, Werner et al. Theoretische Probleme der Sprachwissenschaft]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 164–166.

Article
Žaža, Stanislav. [Vološinov, V. N. Marxism and the philosophy of language]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 155–157.

Article
Žaža, Stanislav. Šedesátiny Jiřího Jiráčka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 7–9.

Article
Žaža, Stanislav. Přízvuk podstatných jmen s příponou -ин- a -от-/-ет-. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 15–20.

Article
Bartáková, Jarmila. Imperatív a expresívne názvy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 125–132.

Article
Šlosar, Dušan. [Jiráček, Jiří. Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 147–148.

Article
Vacek, Jiří. [Новое в русской лексике: словарные материалы - 79. Под редакцией Н.З. Котеловой]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 161–162.

Article
Brym, Jiří, Gartová, Marie. Ruská předložka "внe" v užití odlišném od češtiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 57–60.

Article
Mrázek, Roman. Emocionalita slovanské věty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 51–56.

Article
Krajc, Josef. K problematice teorie vyučování ruskému jazyku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 77–82.

Article
Ondráček, Jaroslav. Na okraj časového systému finského slovesa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 133–140.

Article
Brandner, Aleš. Ruské responze českých slabikotvorných konsonantů r̥, l̥. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 21–29.

Article
Hrnčíř, Bohumil. Příspěvek k popisu významové stránky morfemu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 39–44.

Article
Erhart, Adolf. [Bednarczuk, Leszek et al. Języki indoeuropejskie. Tom I]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 163–164.

Article
Soupis prací Jiřího Jiráčka (do r. 1984). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 10–14.

Article
Fonjakova, Olga I.. Ключевые слова в художественном тексте. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 141–145.

Article
Fonjakova, Olga I., Lízalová, Ljubov. [Зиндер, Л.Р.; Маслов, Ю.С. Щерба, Л.Б. Лингвист-теоретик и педагог]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 168–171.

Article
Romportl, Simeon. O nejvýznamnějším směru současné evoluční teorie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 149–151.

Article
Žaža, Stanislav. [Růžička, Rudolf. Historie und Historizität der Junggrammatiker]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 166–168.

Article
Stanovská, Milena. [Адамец, Пржемысл [i.e. Пршемысл]. Образование предложений из пропозиций в современном русском языке]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 158–160.

Article
Mačai, Tibor. [Барыкина, А.Н.; Добровольская, В.В.; Мерзон, С.Н. Изучение глагольных приставок]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 157–158.

Article
Havlová, Eva. [Köhler, Gerhard. Neuhochdeutsch-indogermanisches Wörterbuch]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 162–163.