Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1964, vol. 13, iss. A12. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 42

Article
Plevačová, Hermína. Slave živica "résine, poix". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 25–33.

Article
Grepl, Miroslav. K obsahovým větám oznamovacím s kondicionálem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 141–145.

Article
Puchljaková, Helena. Нейтральное слово как средство выражения эмоциональной оценки. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 165–168.

Article
Šaur, Vladimír. Předložka из v současné spisovné bulharštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 227–234.

Article
Novák, Bořivoj. [Kiparski, Valentin. Der Wortakzent der russischen Schriftsprache]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 246–248.

Article
Večerka, Radoslav. Zur Problematik der slawischen Zahlwörter. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 69–79.

Article
Erhart, Adolf. Remerkungen zum Nasalinfix im Slawischen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 59–67.

Article
Šlosar, Dušan. [Василевская, Евгения Алексеевна. Словосложение в русском языке]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 248–250.

Article
Ducháček, Otto. [Mańczak, Witold. Phonétique et morphologie higtorique du française]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 255–256.

Article
Lamprecht, Arnošt. Nový pohled na měkkostní korelaci ve staré češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 97–103.

Article
Michálková, Věra. Některé konkurující syntaktické prostředky v nářečí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 147–155.

Article
Ohnesorg, Karel. [Cohen, Marcel. Pour une sociologie du langage]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 259.

Article
Firbas, Jan. [Hornby, A.S.; Gatenby, E.V.; Wakefield, H. The Advanced learner's dictionary of current English]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 253–254.

Article
Novotný, František. Mateřídouška - matris animula. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 35–36.

Article
Machek, Václav. [Blanár, Vincent. Zo slovenskej historickej lexikológie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 245–246.

Article
Beneš, Pavel. Une tautologie toponymique. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 43–46.

Article
Skulina, Josef. [Trypućko, Józef. Jezyk Władyslava Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Tom I. ; Trypućko, Józef. Jezyk Władyslava Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Tom II. ]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 250–252.

Article
Bartoš, Lubomír. Nuevas contribuciones a la linguística hispana. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 256–258.

Article
Chloupek, Jan. [Style in language]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 236–238.

Article
Havlová, Eva. Slawisch *vьrstva und *vьrstь, vьrsta : ein Beitrag zur slawischen Homonymie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 17–23.

Article
Balhar, Jan. Územní diferenciace syntaktických jevů v lašských nářečích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 157–163.

Article
Trojanová, Jaroslava. [Hála, Bohuslav. Uvedení do fonetiky češtiny na obecně fonetickém základě]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 243–245.

Article
Pačesová, Jaroslava. IV. kongres jugoslávských slavistických společností a 10. výročí založení Ústavu pro jazyk makedonský. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 252–253.

Article
Mrázek, Roman. Десигнаторы интенсификации действия в русском языке. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 169–180.

Article
Ohnesorg, Karel. [Gvozdev, A.N. Вопросы изучения детской речи]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 241–243.