Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1999, vol. 48, iss. C46. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 9 of 9

Article
Wihoda, Martin. Marchio Morauie, domus vestre fundator : Přemyslovská dynastie a počátky řádu německých rytířů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1999, vol. 48, iss. C46, pp. 5–15.

Article
Peška, Lukáš, Svoboda, Miroslav. Příspěvek k problematice pečetí johanitských generálních převorů ve 14. a 15. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1999, vol. 48, iss. C46, pp. 41–66.

Article
Maráz, Karel. Návrh sfragistické metodiky pro speciální program s databází evidence a zpracování pečetí pro období edice CDB s komentářem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1999, vol. 48, iss. C46, pp. 151–167.

Article
Janák, Jan. Vytváření veřejnoprávních zprostředkovatelen práce na Moravě ve 20. letech [20. století]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1999, vol. 48, iss. C46, pp. 127–150.

Article
Čapský, Martin. Fiskální vazby českomoravské bailie a velmistrovské komory řádu německých rytířů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1999, vol. 48, iss. C46, pp. 67–77.

Article
Nečas, Ctibor. Organizační síť a obchodní činnost českých bank v jihovýchodní Evropě (ve čtvrtstoletí před rokem 1918). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1999, vol. 48, iss. C46, pp. 97–112.

Article
Mitáček, Jiří. Ziemovit Těšínský - generální převor řádu johanitů a slezský kníže. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1999, vol. 48, iss. C46, pp. 17–40.

Article
Vykoupil, Libor. Jiří Stříbrný před Národním soudem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1999, vol. 48, iss. C46, pp. 113–125.

Article
Borovský, Tomáš. "Zu der ere gots und meiner sele zu selikeit" : odkazy brněnských měšťanů církevním institucím v letech 1410-1530. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1999, vol. 48, iss. C46, pp. 79–96.