Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1956, vol. 5, iss. C3. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 20 of 20

Article
Válka, Josef. K otázce projevů původní akumulace kapitálu v Čechách a na Moravě v 16. stol.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, vol. 5, iss. C3, pp. 103–122.

Article
Kudrna, Jaroslav. Studie k otázce beneficia a prekarie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, vol. 5, iss. C3, pp. 25–37.

Article
Budík, Silvio. [Noll, Rudolf. Kunst der Römerzeit in Österreich]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, vol. 5, iss. C3, pp. 186–187.

Article
Dostál, Bořivoj. [Mongajt, Aleksandr L'vovič. Archeologia [i.e. archeologija] v SSSR]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, vol. 5, iss. C3, pp. 189–190.

Article
Přílohy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, vol. 5, iss. C3, pp. .

Article
Mainuš, František. Pracovní síla v moravskoslezských manufakturách v 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, vol. 5, iss. C3, pp. 153–159.

Article
Zlatuška, Zdeněk. [Lexa, František. Veřejný život ve starověkém Egyptě, I., II.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, vol. 5, iss. C3, pp. 182–183.

Article
Kudrna, Jaroslav. Několik methodických poznámek na okraj díla R. Buchnera v Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, Vorzeit und Karolinger, Beiheft: Die Rechtsquellen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, vol. 5, iss. C3, pp. 165–170.

Article
Šindelář, Bedřich. K otázce dělnického hnutí v pruském a rakouském Slezsku v letech 1793-1846. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, vol. 5, iss. C3, pp. 123–144.

Article
Hejl, František. 300. výročí opětného sjednocení Ukrajiny s Ruskem a současná polská historiografie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, vol. 5, iss. C3, pp. 171–182.

Article
Šebánek, Jindřich. Listiny přímětické a jiné naše listiny na patronátní práva z doby přemyslovské. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, vol. 5, iss. C3, pp. 79–102.

Article
Češka, Josef. Nenávist Římanů ke královládě a její příčiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, vol. 5, iss. C3, pp. 7–24.

Article
Flodr, Miroslav. Glosy olomoucké : (prof. dr. J. Šebánkovi k 55. narozeninám). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, vol. 5, iss. C3, pp. 38–55.

Article
Zlatuška, Zdeněk. [Klíma, Josef. Zákony Chammurapiho]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, vol. 5, iss. C3, pp. 183.

Article
Šebánek, Jindřich, Dušková, Sáša. Na okraj referátu I. Hlaváčka v MIÖG. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, vol. 5, iss. C3, pp. 187–188.

Article
Hošek, Radislav. K jednomu zákonu z konce starověku : (CTh XIV 10,4). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, vol. 5, iss. C3, pp. 150–152.

Article
Bartoněk, Antonín. Lineární písmo B a hegemonie Řeků na Krétě v pozdní době minojské. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, vol. 5, iss. C3, pp. 145–149.

Article
Češka, Josef. Sovětská diskuse o přechodu otrokářského řádu k feudalismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, vol. 5, iss. C3, pp. 160–164.

Article
Hejzlar, Gabriel. [Brommer, Frank. Herakles, die zwölf Taten des Helden in antiker Kunst und Literatur]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, vol. 5, iss. C3, pp. 184–186.

Article
Dušková, Sáša. Naše listiny doby přemyslovské pro nižší světské feudály a otázka šlechtických archivů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, vol. 5, iss. C3, pp. 56–78.