Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická 2003, vol. 52, iss. Q6. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 19 of 19

Article
Horáková, Jana. Divadlo-stroj, divadlo-organismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2003, vol. 52, iss. Q6, pp. 47–54.

Article
Brandejská, Zdeňka. Martin McDonagh : polehčující okolnosti dramatu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2003, vol. 52, iss. Q6, pp. 9–17.

Article
Neveu, Kateřina. Viditelná řeč. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2003, vol. 52, iss. Q6, pp. 165–166.

Article
Obrazové přílohy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2003, vol. 52, iss. Q6, pp. 171–173.

Article
Neveu, Kateřina. Francouzské vzdorování přítomnosti : drama chycené za slovo, hledání, souvislosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2003, vol. 52, iss. Q6, pp. 91–100.

Article
Ambros, Veronika. Výměny symbolů, aneb, Německé divadlo v Praze mezi válkami, národy a kulturami. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2003, vol. 52, iss. Q6, pp. 139–151.

Article
Stehlíková, Eva. Neroniana. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2003, vol. 52, iss. Q6, pp. 113–123.

Article
Christov, Petr. Xavier Durringer - naturalistický básník současného francouzského divadla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2003, vol. 52, iss. Q6, pp. 55–63.

Article
Toncrová, Dana. Fluxus a hudba. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2003, vol. 52, iss. Q6, pp. 125–135.

Article
Gajdoš, Július. Na pomezí divadla řádu a dynamizmu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2003, vol. 52, iss. Q6, pp. 39–45.

Article
Gajdoš, Július. Úvodem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2003, vol. 52, iss. Q6, pp. 5–6.

Article
Ceballosová, Sylva. Dadaisté na jevišti : (dadaismus a jeho divadelní podoby). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2003, vol. 52, iss. Q6, pp. 19–29.

Article
Syrovátka, Tomáš. Kauzalita v divadle a v dramatu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2003, vol. 52, iss. Q6, pp. 155–160.

Article
Autoři. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2003, vol. 52, iss. Q6, pp. 167–170.

Article
Kovářová, Klára. Uhdeho Král-Vávra a jeho inscenace ve Večerním Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2003, vol. 52, iss. Q6, pp. 79–89.

Article
Klein, Pavel. Zelený prsten Z.N. Gippiusové : symbolická struktura hry. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2003, vol. 52, iss. Q6, pp. 65–77.

Article
Pšenička, Martin. Téma apokalypsy v jednoaktových hrách Sama Sheparda. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2003, vol. 52, iss. Q6, pp. 101–111.

Article
Klein, Pavel. Výtvarník na ruské scéně počátku 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2003, vol. 52, iss. Q6, pp. 163–164.

Article
Čiripová, Dáša. Krásno a jeho druhá tvár v období neskorej antiky : (krásno vo filozofii Plotina a v dramatickej podobě u Senecu). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2003, vol. 52, iss. Q6, pp. 31–37.