Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 1968, vol. 17, iss. B15. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 23 of 23

Article
Tošenovský, Ludvík. [Gorskij, Dmitrij Pavlovič. Problemy obščej metodologii nauk i dialektičekoj logiki]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 138.

Article
Tošenovský, Ludvík. [Austin, J.L. Philosophical papers. Edited by J.O. Urmson and G.J. Warnock]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 138.

Article
Cetl, Jiří. O třech historických dimenzích filosofie člověka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 7–24.

Article
Střítecký, Jaroslav. Innere Erfahrung und drei Klassen der Aussagen in den Geisteswissenschaften. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 39–52.

Article
Materna, Pavel. [Kutschera, Franz von. Elementare Logik]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 135–136.

Article
Tošenovský, Ludvík. [Klaus, Georg. Spezielle Erkentnistheorie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 137.

Article
Steiner, Hanuš. Poznání a prožívání ve společenském vědomí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 119–127.

Article
Hozman, Karel. Einige Probleme der Kausalität in der Psychologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 103–118.

Article
Nový, Lubomír. [Kritik und Metaphysik: Heinz Heimsoeth zum achtzigsten Geburtstag. Hrsg. von Friedrich Kaulbach und Joachim Ritter]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 131–132.

Article
Tošenovský, Ludvík. [Parkinson, G.H.R. Spinoza's theory of knowledge]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 136.

Article
Müller, Heinz. Fritz Mauthner : eine Skizze zu Fritz Mauthners Leben und Werk. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 53–64.

Article
Macků, Jan. K vývoji strukturalismu v české filosofii a v humanitních vědách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 79–91.

Article
Menzel, Ladislav. Kant und Hume. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 25–37.

Article
Tošenovský, Ludvík. [Kuhn, Thomas S. The structure of scientific revolutions]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 136–137.

Article
Tošenovský, Ludvík. [Ulmer, Karl, ed. Die Wissenschaften und die Wahrheit: ein Rechenschaftsbericht der Forschung]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 137.

Article
Hošková, Magda. Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 141–144.

Article
Bartoš, Jaromír. Soupis písemné pozůstalosti dr. Gustava Riedela. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 139–140.

Article
Tošenovský, Ludvík. [Adorno, Theodor W. Negative Dialektik]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 129–130.

Article
Materna, Pavel. [Polish logic 1920-1939. Edited by Storrs McCall]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 135.

Article
Menzel, Ladislav. [Heimsoeth, Heinz. Transzendentale Dialektik: ein Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Erster und zweiter Teil]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 132–133.

Article
Vodseďálek, Živan. Poznámky k třídění filosofických názorů českých biologů v letech 1918-1988. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 93–102.

Article
Menzel, Ladislav. [Sachindex zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Hrsg. von Gottfried Martin, bearb. von Dieter-Jürgen Lowisch]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 133–135.

Article
Sus, Oleg. Debut české duchovědné estetiky : F.X. Šalda, T.G. Masaryk a německé myšlení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, vol. 17, iss. B15, pp. 65–78.