Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická 2008, vol. 57, iss. V11. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 7 of 7

Article
Stanovská, Sylvie. K milostné alegorii lovu ve vybraných dílech německé pozdně středověké literatury a ve staročeském Tkadlečkovi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2008, vol. 57, iss. V11, pp. 5–14.

Article
Gawarecka, Anna. Mordýřská katovna, aneb, Peleš lotrovská, czyli, Josef Váchal czyta powieść brukową. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2008, vol. 57, iss. V11, pp. 25–45.

Article
Steiner, Peter. S/T-amizdat. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2008, vol. 57, iss. V11, pp. 47–55.

Article
Fořt, Bohumil. Fictional worlds' characters: people or clothes hangers?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2008, vol. 57, iss. V11, pp. 71–79.

Article
Pražák, Richard. Čeští osvícenci a Ferenc Széchényi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2008, vol. 57, iss. V11, pp. 15–24.

Article
Pražák, Richard. [Rambousek, Jiří. Doba, knihy, autoři: články, medailony a recenze z let 1988–2007]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2008, vol. 57, iss. V11, pp. 81–84.

Article
Sládek, Ondřej. Bible a demytologizace : k náboženské hermeneutice Rudolfa Bultmanna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2008, vol. 57, iss. V11, pp. 57–69.