Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická 2000, vol. 49, iss. V3. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 13 of 13

Article
Bočková, Hana. K jubileu Karla Palase. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, vol. 49, iss. V3, pp. 5–6.

Article
Jeřábek, Dušan. Bibliografie Vlastimila Válka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, vol. 49, iss. V3, pp. 9.

Article
Trávníček, Jiří. Tři podoby jednoho chasidského příběhu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, vol. 49, iss. V3, pp. 65–67.

Article
Kožmín, Zdeněk. Rekonstrukce románového prostoru Kafkovy Ameriky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, vol. 49, iss. V3, pp. 53–63.

Article
Nováková, Luisa. Tvorba pro děti a mládež ruralistů okruhu revue Sever a východ ve 40. letech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, vol. 49, iss. V3, pp. 81–89.

Article
Horáková, Michaela. Ke vztahům středověké a barokní legendistiky : (pokus o odpískání v poločase jako gratulace mým učitelům). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, vol. 49, iss. V3, pp. 11–17.

Article
Urválková, Zuzana. K obrazu českých dějin v české a německé historické próze první poloviny 19. století : Johannes Hus (1841) Karla Jiřího Herloše a Dekret kutnohorský (1841) Josefa Kajetána Tyla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, vol. 49, iss. V3, pp. 27–39.

Article
Jeřábek, Dušan. Životní výročí Vlastimila Válka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, vol. 49, iss. V3, pp. 7–8.

Article
Sekaninová, Michaela. Beletrie Dominika Pecky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, vol. 49, iss. V3, pp. 69–79.

Article
Fišer, Zbyněk. Tvořivost v literárním překladu : několik poznámek k didaktice překladatelství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, vol. 49, iss. V3, pp. 91–102.

Article
Kudrnáč, Jiří. Miloš Marten : k jeho místu ve vývoji české literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, vol. 49, iss. V3, pp. 41–51.

Article
Balaštík, Miroslav. Nad sbírkou Pavla Kolmačky Vlál za mnou směšný šos. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, vol. 49, iss. V3, pp. 103–112.

Article
Bočková, Hana. K otázce "renesančního pesimismu" v literatuře na přelomu 16. a 17. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, vol. 49, iss. V3, pp. 19–26.