Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická 1999, vol. 48, iss. V2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 17 of 17

Article
Haman, Aleš. Historie literatury a sociologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 5–12.

Article
Fišer, Zbyněk. Techniken des kreativen Schreibens und der bildenden Kunst : ein Bericht über einen Kurs für tschechische Studenten und Studentinnen der Kunstpädagogik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 19–25.

Article
Skutil, Jan. [Literaria humanitas IV, Roman Jakobson. Odpovědný redaktor: Miroslav Mikulášek]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 103–104.

Article
Střítecký, Jaroslav. Thomas Bernhard a Peter Handke. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 85–94.

Article
Kautman, František. Dostojevskij, Kafka, Hostovský : existenciální problematika moderní prózy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 71–83.

Article
Fišer, Zbyněk. [Zand, Gertrude. Totaler Realismus und peinliche Poesie: tschechische Untergrund-Literatur 1948-1953]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 96–98.

Article
Bočková, Hana, Kudrnáč, Jiří. Za Janem Skutilem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 105–106.

Article
Bočková, Hana. K tzv. památníkové literatuře doby renesance a pernštejnským nápisům. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 27–33.

Article
Nekula, Marek. Němci a Židé v Nerudových Povídkách malostranských. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 49–54.

Article
Suchomel, Milan. Konec moderny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 13–18.

Article
Jeřábek, Dušan. Za Jiřím Hájkem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 107.

Article
Fišer, Zbyněk. [Götz, Alexander. Bilder aus der Tiefe der Zeit: Erinnerung und Selbststilisierung als ästhetische Funktionen im Werk Bohumil Hrabals]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 95–96.

Article
Kudrnáč, Jiří. [Kšicová, Danuše. Secese: slovo a tvar]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 98.

Article
Opelík, Jiří. Skácelovo erbenovství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 55–70.

Article
Skutil, Jan. [Bílý, Jiří. Jezuita Antonín Koniáš: osobnost a doba]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 98–101.

Article
Strnadlová, Zuzana. Češi a Karel Jiří Herloš (Herloszsohn) : k recepci Herlošova díla v českých zemích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 35–48.