Advanced search

Searching in title Theatralia 2020, vol. 23, iss. 2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 20 of 20

Article
Šalounová, Kateřina. Conference report: Experience as a research method in performing arts. Where conference style makes strides?. Theatralia. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 203–208.

Article
Koubová, Alice. Filosofické aspekty Estetiky performativity Eriky Fischer-Lichte. Theatralia. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 13–29.

Article
Stehlíková, Karolína. Je libo ceduli nebo plakát?. Theatralia. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 194–197.

Article
Daniel, Clara. Hic et nunc: Amy Richlin's Iran Man and the ethics of translating Plautus. Theatralia. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 143–162.

Article
Koubská, Vlasta. Ke spolupráci Antonína Heythuma s Karlem Hugo Hilarem a Karlem Dostalem v Národním divadle. Theatralia. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 109–142.

Article
Stehlíková, Karolína, Lollike, Christian. I hope that the debates the performances stimulate will change something' : interview with Danish playwright Christian Lollike. Theatralia. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 169–172.

Article
Klembarová, Klaudia. Performatívne umenie v teréne Brna. Theatralia. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 189–191.

Article
Bulandrová, Amálie. Proměny Pražského Quadriennale. Theatralia. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 30–56.

Article
Poláčková, Eliška. Planctus Mariae : performing compassion as a means of social promotion. Theatralia. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 74–91.

Article
Poláčková, Eliška, Kubina, Lukáš. Perform(ance) or (something) else : Od materiálu k pojmosloví a zpět : editorial. Theatralia. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 7–12.

Article
Kubina, Lukáš. Performativní? Kreativní? Interdisciplinární?. Theatralia. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 192–193.

Article
Krajník, Filip. Zpupný krákal – Shakespeara pro naši dobu. Theatralia. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 198–202.

Article
K tématu čísla editoři doporučují. Theatralia. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 210–[212].

Article
Bulandrová, Amálie, Arntzen, Knut Ove. Visual dramaturgy : interview with Knut Ove Arntzen. Theatralia. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 163–168.

Article
Šalounová, Kateřina. Speciální vydání Tanečních aktualit : výroční zpráva českých tanečních regionů. Theatralia. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 179–182.

Article
Šesták, Michal. Druhé místo jako brána k filosofii performance. Theatralia. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 173–175.

Article
Liška, Barbora. Heiner Müller jako rizoma. Theatralia. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 93–108.

Article
Musilová, Marta. Eugen Berthold, Eugen, posléze Bert a nakonec Bertolt Brecht. Theatralia. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 176–178.

Article
Leška, Rudolf. Nepolapitelné umění performance : autorskoprávní analýza. Theatralia. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 57–73.