Advanced search

Searching in title Theatralia 2016, vol. 19, iss. 1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 34

Article
Veltruský, Jiří. Strojopis z roku 1941. Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 238–245.

Article
Meerzon, Yana. Mezi záměrností a afektem: o teorii vnímání Jana Mukařovského. Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 37–53.

Article
Bulandrová, Amálie. Zpráva o PQ: Performance design criticism seminar. Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 321–323.

Article
Šlaisová, Eva. Spojité nádoby: etnologie, pražský strukturalismus a česká divadelní avantgarda. Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 65–85.

Article
Bulandrová, Amálie. Zpráva o konferenci Czech and Slovak Scenography for Shakespeare. Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 331–333.

Article
Drábek, Pavel. Další dvojskvost z Kabinetu pro studium českého divadla IU-DÚ. Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 306–307.

Article
Drozd, David, Jochmanová, Andrea. Editorial. Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 7–8.

Article
Veltruský, Jiří. Básnická autostylisace. Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 246–250.

Article
Stehlíková, Karolína. Norské drama 20. století slovem i tělem. Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 317–320.

Article
Hoskovec, Tomáš. Dodatky k paralelní cestě Jiřího Veltruského. Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 269–271.

Article
Gregorová, Barbara. Ivo de Figueiredo – Henrik Ibsen: Člověk a maska. Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 311–316.

Article
Pinkasová, Pavla. Telehor: mezinárodní časopis pro vizuální kulturu. Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 290–293.

Article
Drábek, Pavel. Sládkova strukturalistická smršť. Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 282–289.

Article
Stehlíková, Eva. Gabriela Preissová: realismus v intermediálních transformacích. Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 301–305.

Article
Lukáčová, Kateřina. Úkoly Scénografického ústavu. Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 159–180.

Article
Drozd, David. Archiv Jiřího Veltruského. Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 228–230.

Article
Bartůňková, Jana. Život Nikolaje Jevreinova. Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 201–211.

Article
Drozd, David. Od propozic k systému? aneb "Historisovati" Jiřího Veltruského.... Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 86–128.

Article
Havlíčková Kysová, Šárka, Spurná, Helena. Dramaturgická východiska opery Státního divadla v Brně v době působení Václava Noska a Miloše Wasserbauera1. Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 212–227.

Article
Mukařovský, Jan, Kozák, Jan Blahoslav. Posudky J. Mukařovského a J.B. Kozáka na disertační práci Jiřího Veltruského. Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 272–276.

Article
Kubart, Tomáš. Mistr Ei uvádí – Oskar Schlemmer: Visionen einer neuen Welt. Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 294–297.

Article
Poláčková, Eliška. Chorikiova obrana herců. Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 308–310.

Article
Drozd, David, Veltruský, Jiří. Veltruský, Jiří. Bibliografie sémioticko-estetická. Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 277–281.